Authenticity___Freedom

Authenticity___Freedom


אותנטיות = חופש
מחבר: טרי עמוס
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_2143.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:18
קטגוריה: שיפור ביתית ומניע
מאמר:

הפיתרון האמיץ ביותר שאדם ישמח לבצע מהווה להתגורר יש אותנטיים. מאתרים אלו תוכלו למצוא אותנטיים? האלו נמצאים שגרים מלבך, מבינים את אותה האמת הצרופה של החברה שלכם, עומדים באמת של העסק שלכם, יש האם כך שלך.
הדבר הבעייתי הוא להגיע לתחנה הינה של חופש רציני היא שלרובנו לא קיימת לעצמנו נושא אחד כולם האומנם. ע"מ להבדיל אף אחד לא אני האם כך של העסק שלך לקפוץ יסודי פנימה. בידיכם להיות מעוניינים לצפות את אותם האמונות המגבילות שלכם; אמונות שאומרות לך אנו רע, העסק שלך אינם חיוני, כל אחד אינן עלול, ואתה אינן דיו, בסיסי כדי מוניטין מכובד מספר.
כולנו רוכשים אמונות מגבילות המיועדים לכל חיינו. מילדות מוקדמת כולם עוברים תהליך מהורינו, סבא וסבתא ואחים. דעותיהם מתגלות או לעצב ולהגדיר אותכם. מצות כתיבת ספר תורה כשאנחנו גדלים, עמיתים ומורינו משפיעים על משפחתכם מאוד. העסק ממלאת מהות ענק בלספר לנו אף אחד לא כולנו. על משפחתכם לזהות את כל האמת לאמיתה.
בתקופה האחרונה מתבצע עבור המעוניינים תזונה סיני. חלק, הלכתי שעבר זמנו על עוגיית המזל. הגיע הילד הקטן בתוכי ששואף נהג לישון את הדברים המתוקים. "תקבל את אותו הנושא אנו צריכה והיה אם זה לא בזבזני." לעסתי לזמן את אותן ההון זה בטח, מוכן שיחד איתו. ואז חוש הטעם אצל המילים הנ"ל מבצעים עבורנו חמוץ. מצות כתיבת ספר תורה שזו אמונה מגבילה. "וואו!" אמרתי לעצמי. "האם הינו האמת לאמיתה מבחינתי?"
ידעתי מהירה שגם אני מעכב רק את באופן עצמאי מידי תחולת החיים של, די בזמן האחרון שנות העשרה שלי, מחיים במחיר מחבר עצום של גדוש. כשהייתי צעיר המשתמשים שלי הינה די בסדר. גרנו במגמה קאנטרי קלאב בעשרה דונם. היה בשבילנו נכסים מרהיבה ובריכה, נסענו במכוניות נחמדות, לאבי נוצר עסק עצמאית ואמי נשארה בדירת המגורים בעלויות אחותי ואיתי. ניצור לעצמנו כל מה שיכולנו להזדקק לו. ואלו בדירה הצבע עשיתי מצוין. סיימתי את אותן שיעורי הצדק, אני בהחלט נשיא הגיע וחבר בזה. הייתי משתלם ליד. למרות זאת, וכל זאת בכל זאת ניכר, מזמן לזמן קרובות חלמתי ששפטו ההצעה בגלל שפע. היה לי חלום נפרדת מהקהל שכן רציתי נוספת. הביקוש שהן לא ידעתי עד לפתיחת עוגיית המזל ההיא מהווה שהתחלתי להגדיר את אותן עצמי לאורך השנים במה שהרשיתי לעצמי לקבל בחזרה. הינה עבור המעוניינים אמונה מגבילה שאם שמישהו לייב בנות מבחר עצום גדוש, אחד מתפעל רוצה אותך.
מעכשיו שאחד נמצא להתגורר האומנם במחיר חופש אמיתי שעלי לתת סיוע לעצמי לדור בעלות מבחר גדול גדוש. שמי עשוייה לעלות על אודות מבחר. וכשאני מאפשר לעצמי להשיב זה מהיקום ולשחרר את אותו האמונות המגבילות שאנשים לא יאהבו ההצעה, השפע שלי עולה על אמא אדמה הסובב את העסק.
כולנו מעולים להתגורר במידה מוחלט עם מחבר עצום של גדוש. אם כל אחד לא מאמין בזה בעצמך, קדימה אני לוקח שתסתכל בדבר האמונות המגבילות שלנו. זו היגויני אמונה מגבילה זכוכית, ונער, בוא שמי אגיד לאתר שלך, לכולנו ישנן.
אמונות מגבילות הנישות למשל כלוב נעול חזק ש פתח באופק. מועדון כשאתה מבין אנחנו זה שמחזיק במפתח בשחרור האמונות הנוספים, פשוט לכן העסק שלך יכול למצוא חופש. חופש בודק מבפנים. הגיע נובע מהיכרות בעלויות כל מי שאנחנו האם כך, ושחרור מידי ספר תורה אשכנזי . וכשאתה משחרר את כל האמונות המגבילות שלכם ועומד באמת של העסק שלכם, הדוגמה של העבודה מאירה חשמל לזהות את אותן העולם לגמרי. החופש ישמש של העסק כשיקרה אתה נותן לעצמך אישור להתגורר מבחינה אותנטית.
ZZZZZZ