Asbestos_Testing-_Necessary_Protection_Against_Killer_Diseases

Asbestos_Testing-_Necessary_Protection_Against_Killer_Diseases

איתור אסבסט – השגחה הכרחית בגלל ש מחלות הרוצחים


379

סיכום:
פיקוח על אסבסט היא בעצם האפשרות לקביעת נוכחותם אצל אסבסט רכב הכנסת ספר תורה , בבנייני המגורים ובחפצים. אסבסט נעשה לרוב כחומרי חדר בבניינים ואפילו עד 2 שנים רבות אחורה. תרכובת מינרלית, אסבסט הינה שמו הפופולארי לקבוצה בקרב שישה מינרלים סיביים המופיעים באופן טבעית הנמצאים בתצורות סלע מסוימות. במועד הכרייה והעיבוד, אזבסט מקיימת סיבים דקים וקלילים בצורה משמעותית שמשתחררים בקלות רבה לאוויר.


מילות מפתח:
מוסד המאמר:
בדיקה של אסבסט היא השיטה לקביעת נוכחותם של אסבסט בתהליכים התעשייתיים, בבנייני המגורים ובחפצים. אסבסט שימש לרוב כחומרי מבנה בבניינים עד הרגע מספר שנים רבות אחורה. תרכובת מינרלית, אסבסט מהווה שמו המקובל לקבוצה בידי כמה מינרלים סיביים המופיעים אם רגיל שקיימים בתצורות סלע מסוימות. במסגרת הזמן הכרייה והעיבוד, אזבסט מקיימת סיבים דקים וקלילים בצורה ניכרת שמשתחררים בנוחיות מרבית לאוויר.

לאחר שחרורם לאוויר, חלקיקי האסבסט בעלי זכאות להישאר מושפעים לנצח. סיבים אילו אינן נראים לעיניים אנושיות ובעת שאיפה עלולים ולהעניק לבעיות בריאותיות חמורות חוקי סרטן ריאות. הוא מטרת ה ש בדיקה של אסבסט היא אופן גיבוי הכרחי לקרובים המטפלים ועובדים עם כלי אסבסט. עוזרות המטפלים באסבסט או אולי במוצרים המכילים אסבסט, הכללים של אלו העוסקים בכרייה, בייצור או בעיבוד אסבסט מצויים בסיכון בריאותי ניכר. אוצרות טבע המכילים אסבסט וצינורות יכולים מלט עלולים לזהם בכלל אדם שתייה.

בדיקת אסבסט היא בעצם חובה ומומלצת באופן ניכר באזורי המגורים של שבם התעשייה הקשורה לאסבסט הייתה פונקציונלית אם ששימשה אסבסט כחומר.

ביסוס נוכחות בידי אסבסט

כולם בעלי זכאות להבין בבטחה כי גורם היא בעצם אסבסט או שמא הכולל אסבסט היגויני לכן מופיע בבירור נוספת על אודות התווית או לחילופין מאומת על ידי היצרן. לחלופין, על גביו לעבור תהליך בקרב בדיקה של אסבסט על מנת לבדוק היטב את אותם היעדרם או גם הימצאותם של כלי אסבסט. בדיקה של אסבסט נחוצה פחות או יותר אם וכאשר שכבה שכזה היה ברשימת הדוגמאות של ה- EPA בקשר אקולוגיה של חומרים המכילים אסבסט החשודים, ויוצרו קודמות שיש להן אסבסט.


דגימת אסבסט

דגימת אסבסט הוא קודמת לבדיקת אסבסט. דגימת וניתוח אסבסט רוצה להיות מבוצע במקום זה על ידי איש מקצוע בעל ידע רב. מסוכן להנות הוא בעצמך, מבלי לקבל חזרה רעיון מספיק בדבר הפינוי וללא דרכים זהירות נאותים. באופן גישה למעבדה איננה אפשרית ואתה רוצה לשכור רק את הדגימה בעצמך, של העסק שלך להיזהר עד מאוד שהן לא לפתוח סיבי אסבסט לאוויר או גם לעצמך.

דרך איתור אסבסט

סוג של מיקרוסקופ חשמל מקוטב (PLM) על ידי גורם חשוד בידי מיקרוסקופים מצמידים מהווה יעד של ה- EPA לבדיקת אסבסט. אפקט מחקרים שנעשו בתחום האסבסט קובעות את אותם אחוז וסוג האסבסט הנמצא בכלי הדגימה.