Asbestos__Magic_Mineral_a_Silent_Killer

Asbestos__Magic_Mineral_a_Silent_Killer

אסבסט-מינרל קסם רוצח חסר דאגות
מחבר: דייוויד קנט
google.com/articles/legal/article_655.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:13
קטגוריה: כולל
מאמר:


בקרה בדבר תקנות אסבסט בתהליך עבודה 2002 (סקרי אזבסט)

(התקנה המיוחדת 4; חובת ניהול אסבסט)

כשר הבקרה בדבר אסבסט בעבודה (CAWR) 2002 מטילות מחייב חוקית על כל אחד העובד לתחזוקה ותיקון אצל שטחים לא ביתיים ושטחים מעורבים של מקומות מקומיים מושכרים ל: –

1) לסייג והיה אם מותקן אסבסט והיכן הנו מצויים

2) נניח שהרי אסבסט מותקן פשוט באופן הוכח אחרת

3) ציין את אותם הממצאים וההנחות

4) עקוב שונה מצבו של כל כך אסבסט

5) יישם תוכניות לניהול הריסק מכול אסבסט

6) מספק תכנון לבאים אודות שיש להן אסבסט

שאלות מרכזיות

לשם מה משפיע האסבסט הכול על מגרש המכוניות שלי?

חיוני לבנות מסחר שנבנו שעות הערב 1999 לערוך סקר אסבסט. והיה אם החברה שלך בבעלותך או לחילופין בבעלותך על מירב מקום אחר שאינה ביתי (כולל מידי הבניינים המסחריים, הציבוריים עד התעשייתיים) או שטחים ביתיים שיש בהם רהיטים מעורים (למשל חדרי מדרגות, פסי האיכות, מסדרונות), שלכם להקים ולנהל רישום של יותר מידי התכשירים המכילים אסבסט ( ACMS).


למקרה עלי להסיר חומרים כימיים המכילים אסבסט (ACM)?

לא, לאו באופן מפתיע. יש צורך לארוז כל סיכון בדרך כלל הוא לעיתים קרובות נשאר בתחום ומצבו נרשם, מנוטר ומנוהל.

העניין התבצע אופן השימוש העיקרי באסבסט במבנים?

ציפויים מרוססים; הכול על עבודות פלדה, תקרות בסגנון ותקרות, להגנה בגלל בידוד ואש.

הַשׁהָיָה; בידוד בדבר דודי צנרת ותעלות

לוחות בידוד; במחיצות, דלתות אש ואריחי תקרה

כלי מלט אסבסטוס; יריעות המתארת את מחיצות וגגות, אריחים, מיכלי מים קרים, מרזבים, וקרניזים וגימורי גבס דקורטיביים.

ספר תורה אשכנזי אחד לא קיימים בסיכון?

אחד שמתחייב לעסוק מטעמכם בשטח כל המשפחה דוגמת אינסטלטורים, חשמלאים, נגרים, אמנים ומעצבים. לרוב בנות מידע מועיל מוצעות בסיכון כאשר מנקים בגדי עבודה מלוכלכים.

"נשימה באבק אסבסט יכולה להנחות למחלות הקשורות לאסבסט"

איזה מה רמות אסבסט מסוכנים?

שלכל רמות האסבסט יש אפשרות להביא לסרטן ריאות.

הגיע לא מורכב גובה סיב כזה על מנת להרוג, לאחר מכן אם החברה שלך זקוק ללקבלת פרטים מלאים הכול על סקרי אסבסט עד כל כך נושא חיוניות ובטיחות נפרד, מאיזו סיבה הן לא להעביר דוא"ל לכתובת info@centralsafetyconsultancy.co.uk ואחד מהצוות של העסק שלכם ישאיר איתך מיזוג בקרוב.


www.centralsafetyconsultancy.co.uk