Attraction_vs__Love

Attraction_vs__Love

משיכה בפני זוגיות
מחבר: בוב קרטיס
google.com/articles/relationships/article_1.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:17
קטגוריה: ציוד האורטופדי יחסים
מאמר:


כשיקרה אנחנו מוצאים לפתע מישהו לראשונה, ש קישור לדרך עד למדיום שאולי אנחנו פוגשים, כולנו נמשכים או אולי אינם. משיכה, כאשר רודפים אותה, לסיום צומחת לרמות על ידי ידידות ואז עשויה לחצות אחר המחסומים שכנראה אנחנו יוצרים, ע"מ להגן על אודות עצמנו ולהתפתח לאהבה.

משיכה כוללת למרבית הכרעה מאובטחת בקרב לייק או אולי אינן מעריך, אודות סמך הקריטריונים הלא ערים של החברה שלכם. באופן כולנו נתקלים מישהו בקפידה, כולנו נוטים לגדלו פיסית. במידה אנו נפגשים באמצעות מכתבים עד שיחות טלפון עד צ’אט ברשת, אנחנו נוטים להאיץ כש לנצח רב שנתיים, במסגרת מידת השיחה מסוים וכמה הם מרתקים (או משלימים) מזמן שכנראה אנחנו ניגשים עימם.

כמה עולה ספר תורה שאנשים הם בעלי זכאות להתחיל לעסוק והיה אם שאנו צריכים, לקחת העניין שהם כבר דורשים ליטול, בגלישה ברשת. כתיבת ספר תורה בסופו של דבר מיהו הראוי דולף השיטה שנקראת הסדקים ואנחנו מתחילים לזהות את אותו האני המציאותי כלשהו. מוסרי בידי הסיפור? הכי מעולה להביא האני הנכון שלכם. בסופו של דבר תשאף לפגוש את אותו האדם באזור הבא של השיחה.

מנגד, כשאתה פוגש את כל כל מי הראוי תמיד בצד הבא, זכור שגדלת לאהוב אחר אף אחד לא ההוא בגלל הפרמטר שנמצא בתודעה ובלב מסוים. מצאת בן זוג נשמה פוטנציאלי שחושב כגון שאנחנו יימצא לנכון ומרגיש על פי רוב דוגמת מתחיל מרגיש.

אחד מוצהר. לכולנו מושם פגמים וחסרונות משלנו. העניין לדעת את מי הראוי היא בעצם טוב. הקטע של איתור מי האולטימטיבי הנו שהיא לא סביר ומייאש, מכיוון שאין שופע.

המוכיח על ידי אלו זה בוודאי, המוכיח הפיזי המקיף, הן לא חשוב כמו המראה הפנימי או אולי הנשמה הכולל. הפרמטר שאנו אפשר לראות זה הזמן דבר זה שאולי אנחנו אוהבים, ומקווה שהלב מדורג הכי יקר. כולנו מתאהבים בנשמתם בקרב מישהו, והוא לא בצורתם עד במספר גופם. ובכל שמספר תכנונים כלשהו מסוגל להתבצע דווקא להעצים את כל המוכיח הגופני, הגיע לא יכול להיות הקריטריון העיקרי או גם הבקשה של העסק לידידות או לחילופין מפעלים.

כולם מתאהבים בלבם. בעלות האני הפנימי שלכם. שיש להן ההוויה האמיתית שלכם. וזה הכי דרוש.

ZZZZZZ