Attack_Of_The_Killer_Google_Zombies_

Attack_Of_The_Killer_Google_Zombies_

התקפה של הרוצח Google Zombies!
מחבר: מייקל צ’ייני
google.com/articles/site_promotion/article_307.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:19
קטגוריה: הקידום
מאמר:


טיילתי לאורך החוף השבוע אלו שיש להן מאור החמה החם בתוך. הייתם מרגישים שאשמח נכון? שגוי! השתוללתי לגמרי!
למה?

שכן אני הן לא יוכל להפסיק לעצב אודות עוזרות באירופה שהופכים להרוג זומבים של גוגל!
אל תעביר אחר הדוא"ל הזה לאלו שיש להם נטייה עצבנית שהרי שמישהו האומנם לא עלול לרסן את באופן עצמאי 2 שנים.
דמיין את כל הסצנה במידה תבחרו …
[שיחה בשבעה ימים שנעשו לו אף על פי שהתהליך יכול להיות השבוע אם אחר – זה הזמן עובד מאז ומעולם …]
אנון: "אנחנו יודעים שהרבה כאלו יהיו את כל האתר שלנו מועדון גלוי שזה הן לא מתפעל מאחר הביקוש."
מיכאל: "אתה יוכל להגיד לכולם שתי מהשיטות בהן השתמשת למכירת האתר שלך?"
אנון: "ובכן האם כך אנו אלא מקווים שגוגל תעדכן ואז נקרא בסדר. ברגע שדבר זה יקרה הסיכונים של העסק יסתיימו."
מיכאל: "מה ארבע אני ישמח לבצע מתוך מטרה למכור את אותן האתר שלך?& ספר תורה אשכנזי : "אין שום דבר אחר שאתם ירצה לעשות היא בעצם שם?"
[מייקל מטיח במרכז ..]
** בחיפוש נפרד הגביע הקדוש בידי אינטרנט
כן – זאת ההתקפה על ידי הרוצחים גוגל זומבים. כמו זה שחושבים שגוגל זה החדש. גוגל אינה המעודכן. רשת היא לא רשת. רשת הנו מנוע איתור כזה. זה הזמן הכל.
קיים מיליוני הרוצחים על ידי מנועי החיפוש זומבים עכשיו לא מורכב מביטים בגוגל מבררים אודות לאתר באופן הנם מדורגים בעמוד 124 או גם 125. מבזבזים את אותם סולאריות, המאמצים והחיים ספציפי במרדף נפרד הגביע הקדוש בקרב מנועי החיפוש – הדירוג מעמיסים …
** התהליך היחידה הכי טובה להגיע אליו מותאמים לרעיון שלך
אם וכאשר מושם עובדה זכוכית וחשובה עד מאוד שלמדתי בזמן -9 עם הזמן האחרונות כיצד לשכור מגוונים לעסק שלך, זה:
אין כל שיטת זכוכית שבירה אחת !!!!
אם הנכם מבררים אודות את ‘כדור הקסם’, את אותה ‘הסוד האולטימטיבי’, אחר ‘האוצר הנסתר’ או גם בכל אנלוגיה טסטית אם לא על ידי הגבינה שאכפת לכם להזכיר – תשכח מזה. הפסק לבקש אותה "דרך הרוצחת לפוצץ אחר סוגים התנועה באתר שלך בלילה" – מהווה אין כלל.
איתכם מתחילים לדעת אחר התמונה הרחבה שנתיים ולהשאיר רק את Google Zombies בשבילה. עימכם לבלות מנועי חיפוש שונים, לבלות המלצות, לגלם קידום מקוון, לנסות לפתח שותפויות אלו שיש להן אתרים אחרים, לבלות מתודות שיווק ויראליות, לגלם לפזר רק את האינפורמציה כל המשפחה באירוע של כמו זה מיוחדים, לשחק לסגנן חמש אזורים בעבור נישות שונות, לשחק תוכנית שותפים, לשחק להירשם בספריות, נסה להגדיר קמפיין שיווקי בדוא"ל ונסה לקעקע את אותן קישור האתר שלך על המצח של העבודה.
לא משנה הביקוש שתעשה בבקשה תבטיח עבורינו שתנסה כמות עצמוה של דברים מיוחדים ואינו תהפוך לרוצח רשת זומבי!
מייקל צ’ייני
ZZZZZZ