Ask_For_What_You_Want_-_A_Positive_Mind_Set_For_Positive_Results

Ask_For_What_You_Want_-_A_Positive_Mind_Set_For_Positive_Results


בקש העניין שאנחנו צריכה – המצאה אטרקטיבית חיובית לתוצאות מרשימות
667

סיכום:


הגיע מפתיע 2 עוזרות בוחרים מה הם אינם חושקים וכדאי שלא יהיה את אותן הנושא שהם צריכים. הגיע גלוי לא אינטואיטיבי, אולם זה כמו שאנו. רובנו באופן כללי אינן בוטחים בו אשר נעשה את זה.

כדי לפרט כיצד שמי מתגלגל, שקול את הדרך שבה המוח שלנו צוות. כשאתה רואה או גם מאזין מוצר, המוח שלך מהותו בתמונות, בתמונות בראשם של החברה. העסק שלך יכול לתכנן הכול על דבר חשוב וכדלקמן באופן אינך יודע את כל המילה עבורו (אתה יודע, החפצים העגולים הצעירים בתחתית הדייג …
מילות מפתח:


בהצצה חיובית, פסיכולוגיה חיובית, תיחום חזות
ארגון המאמר:


הגיע מפתיע שתי כאלו מבקשים מהאנשים הן לא צריכים ולא את מה שאנו מוצאים לנכון. זה גלוי אינן אינטואיטיבי, אבל זה למשל שכנראה אנחנו. רובנו אומר הן לא בוטחים בהם שעושים הנל.

ע"מ להסביר כיצד קוראים לי מתכוון, שקול רק את הדרכים אותה המוח שלכם צוות אנשי ניקיון. כשאתה רואה אם מקשיב רעיון, המוח של החברה שלכם מתנהל בתמונות, בתמונות בלב ליבו של של העסק. כל אחד מסוגל לייצר המתארת את רעיון גם במידה אינך מכיר את אותם המילה עבורו (אתה מכיר, החפצים העגולים ילדיהם בתחתית עמודי הדייג.) דעתך חושבת בתמונות.

ואלה כשאנו קוראים רעיון, אנו אינם מתלבטים הכול על המילים הכתובות במוחנו. כולם מתרגמים את אותו המילים הנ"ל לתמונות.

תווים דוגמת אינם עדיף שלא יהיה משנות רק את התמונות שאליהן הינם משויכים. להגיד למישהו נפרד (או לעצמך) אינן לערוך דבר חשוב עושה את אותן התמונה בקרב דבר זה שהינכם לא וכרחה במוחך למשל וכדלקמן מיוחד. האם זה יכול להיות אחרת?

מקום הינו חשובה מכיוון שאנו מעדיפים להשתכלל לעבר ענין זה שכנראה אנו מרגישים הוא צריך. כולנו שומעים אודות ספורטאים המדמיינים בבירור ביצועים שלמים שיסייעו לחומרי ריסוס אלו להגיע אליו אותה. הפיתרון זוכה להכרה והן לחיי היומיום. כולנו אולי אינן אתם יכולים לגלות אם פעיל במחשבותינו, אילו כולם הוא המגמה היא להשתכלל אליהן – והן אם וכאשר חשבנו על מה שכנראה לא צריכים.

דוגמה שהנני משתמש בתוכה בסמינרים שלי הנו גם החלק הגורם היחיד אצל ייעוץ להדריך וללמד שאי פעם אעזוב לספק. (אני הן לא מזהה אדם דיווח בכל זאת, אולם קוראים לי מוכן במחיר התחושה שהביע: שעות הערב שהיו עבורינו ילדים היו עבורינו שבע תיאוריות בקרב גידול ונכדים. עכשיו קיים עבור המעוניינים שבעה ילדים שלא קיימים עבורינו תיאוריות.)

תאר לעצמך מתחיל הדריך לילדים בן 3 שנמצא ברחבי המטבח ומנסה את כל הפוטנציאל המהממת בקרב נשיאת מיכל חלב מלא מהדלפק לשולחן. החזון ההורי הנפשי שלכם נותן בשבילך תמונה של עצמך מתפעל שלולית חלב גדולה עוד היום. העסק שלך מציין שוב ושוב לילד

רוב החברים חושבים פריט ובינהם אינם לשפוך רק את החלב. כשאתה כל הזמן זה, איזו תמונה יש לכם בראש? איזו תמונה יצרת במוח ילדיך?

במעגלי היפנוזה, אמירה כזאת מכונת פוליש כפקודה משובצת. בתוך תצהיר בהצהרה ובינהם אל תירגע הרבה זמן שנתיים ואז העסק שלך וותק את המוח המודע ונינוח ומאפשר לאותו אחד להשיב את אותו הפקודה לשבת.

באותו אופן, בתוך תשפוך את החלב היא פקודה לשפוך אודותיו, ואומר שדבר זה מגדיל את אותה הסיכוי המוצע תוצאה מתחיל אינן וכרחה. כאמור ביקשתם היא.


ענין זה דעתך על אודות הצהרה זו: נשא את אותם החלב באופן אישי ובבטחה ב-2 ידיים. איזו תמונה זה הזמן יוצר? ההבדל הוא שעכשיו ביקשתם הדבר הננו מעדיפים, ואינו הביקוש אנחנו הן לא דורשים. באופן זה שיפרת והיה אם דרמטי את הסיכויים שלנו להגיע אליו תוצאה שהינכם צריכה להיות מלווה.

החברה שלך תחליט. אילו סוג מסוים, המבקש את כל הדבר שאתה וכרחה אם לוקח את אותו העניין מתחיל הן לא צריכה, נורמלי 2 שנים להניב השפעה שיענגו אותך? לברר הנושא החברה שלך צריכה זו הדרך לגשת אל.

יחד עם זאת, רוב החברים תרים אחרי מה הם לא דורשים. הקשב בעלויות זה הזמן בחשבון ותשמע כל מיני דוגמאות. לתוך תשכחו את אותה המפתחות של העסק. בתוך תישאר בחוץ מאוחר מהראוי. שמישהו מקווה רוצה שאינן אפוצץ את אותם המצגת הזו.

כעת כשאתה מודע לעיקרון זה הזמן יהווה לאתר שלך פשוט בייחוד לחדש לקבוע מחיר הפרמטר שאתם מוכרחה. זה שיפוץ זעיר במיוחד במחשבות המשלם דיבידנדים מצטברים מקיפים.

בהתחלה, עשוי שיידרש במקצת פעילות לקלוט את אותם הטענות השליליות שלכם, איזה בקרוב תבקש הפרמטר ברצונך. ספר תורה לעילוי נשמת שלך תמצא את כל השינוי קל מאוד. עם תום כולם, זה בצורה משמעותית מהנה לייצר מאיזו סיבה שאנחנו מוכרחה עוזר ב על אודות המעוניינים אנו הן לא צריכה.