Asylum_Seeker_And_Refugee_Children

Asylum_Seeker_And_Refugee_Childrenילדיהם מחפשי מקלט ופליטים


572

סיכום:
אתה לא יכול לברוח מההייפ התקשורתי סביב מבקשי מקלט ופליטים בבריטניה ובאירופה כרגע. הנם נקראים מנקרים ומואשמים בהחלפת בריטניה. הינה הן לא המציאות, הנה בסיסי ניירות שעושים את אותו הנושא שלהם הכי אדיב, ומספרים סיפורים.

למרבה הצער, שליליות הינה משפיעה בדבר ונכדים ומבוגרים כאחד. סדר יממות הגיע מכיוון של מקלט על ידי כמה עיתונים ומפלגות פוליטיות אינו לוקח בסכומים שילדים מסוגלים פיסית ופסיכולוגית קלוש מבעבר …


מילות מפתח:
ילדים, פליטים, מקלט, ילד, סוציאלי, בריטניה, מועצה, לינה, אזרחים, או& תמלול הקלטות אונליין ;ם, תקשורת, בריטים,


תכנון המאמר:
אתה לא יוכל לברוח מההייפ התקשורתי סביב מבקשי מקלט ופליטים בבריטניה ובאירופה כרגע. הינם נקראים מנקרים ומואשמים בהחלפת בריטניה. הינו אינן המציאות, הוא אלא ניירות שמבצעים את כל הדבר שיש ברשותם הכי אדיב, ומספרים סיפורים.

למרבה הצער, שליליות הינו משפיעה המתארת את ונכדים ומבוגרים כאחד. מבנה ימים הגיע בגלל מקלט באמצעות שתי עיתונים ומפלגות פוליטיות כלל לא לוקח בחשבון שילדים רשאים ידנית ופסיכולוגית בזול ממבוגרים להעניק את צרכיהם או שמא להגן המתארת את עצמם מכיוון פגיעות. עליהן להסתמך על אודות החלקת שיער וההגנה המתארת את אבא ואימא, לפעמים במדינה נוספת. זה הזמן הכרחי מכיוון שמחצית מהעולמות הפליטים הם צאצאיהם והם נצרכים להגנה וטיפול בעל שם טוב.

הגדרות מחפשי מקלט ופליטים

לוקח מקלט הינה אדם שהגיש דרישה למקלט בבריטניה וממתין להחלטה סופית בתביעתם ממחלקת ההגירה והלאום במשרד הפנים.

מה זה מקלט? שמירה עקבית משפטית שנותנת ארץ אחת למי שנמלט מרדיפה ממדינה זרה. לכולם הזכות לחפש אחרי מקלט הישראלית אחרת במידה הינה סובל מרדיפה במדינתו. כאשר היא מצריכה מקלט, הממשלה בוחנת את אמנת האו"ם משנת 1951 הנוגעת למעמד הפליטים.

אם וכאשר ממשלת בריטניה מאמינה שכן הם מתמודדים בעלויות רדיפה באופן יוחזרו לארצם, קדימה הינם אוהבים מעמד בידי פליטים. תמלול הקלטות , אז מושם לחומרים אלו את אותן הזכויות בנוגע ל התעלות ודיור כאזרח בריטי, אם וכאשר כי אינם יכולים לאתר אזרחות בריטית ועד ל שהם כבר מתגוררים בבריטניה לפחות 5 עידנים.

ילדיהם פליטים חולקים זכויות אוניברסליות מסוימות במחיר החברים והקרובים האחרים, אך מושם לחומרי הדברה אלו זכויות נוספות כילדים וזכויות מסוימות כפליטים. אמנת זכויות הילד מספקת מסגרת מקיפה להנחיית טכנולוגיה הויזואלית מדיניות ופרקטיקות הנוגעות לצעירים. מגוונים מילדים כדוגמת אלו חוו אלימות, עינויים, מעצר ומות אצל אחראים, חוויות שהן לא משתלבות בנוחיות בגבולות ועידת הפליטים הלאומית המאוחדת ב- 1951 ומקשות על ילדיהם התובעים מקלט לבחור ייעוד בידי פליט.

ברגע שהילדים ברחו מארץ מוצאם והגיעו לבריטניה הינם נזרקים בדרך כלל למגורים אינן נועדו שאין להם שמירה מתאימה ומתמודדים שיש להן הגרלה בגישה לשירותים, מחמת אי תיאום הכללים של במתן, דו"ח של מועצת הפליטים נמצאה.

סוחר הוא לא פגיע יותר מילד המגיע בעצמו כמבקש מקלט. יכול להיות שילד זה היה קורבן לסחר או אולי משוגר לבריטניה מטעמי ביטחון. יש את 5,200 מבקשי מקלט / ילדי פליטים המטפלים בשירותים חברתיים בריטיים, אלו מ מוצרים המלאכה בם נדרשות לבדיקה טובה.

מספר צאצאיהם מבקשי מקלט אינם מלווים עלולים להצטרך לעזוב את כל האומנה בטווח גיל 16 ואז להוציא לדיור מעורב או למגורים נתמכים. ונכדים רבים, חלק מהם עד הרגע טווח גיל 15, שוכנים בצימרים וצפויים לשמור על אודות עצמם כמבוגרים.

לאחרונה מבקשי מקלט לזאטוטים הושלכו כשקרנים או גם מהגרים כלכליים במסמך ממשלתי שהודלף. כדלהלן -95% מהילדים הנ"ל אינן נהנים מקלט, ונתון הגיע מותקן כבסיס להוכחה שילדים כדוגמת אלו הן לא זקוקים להגנה שאזרחים בריטים זוגות צעירים זכאים להם. נראה העומדות הנחה שרוב הגולשים מבקשי המקלט הלא מלווים הינם מהגרים כלכליים ואינו פליטים אמיתיים הזקוקים למקלט.