הסוד שמאחורי צרו עדכונים ברי קיימא.

הסוד שמאחורי צרו עדכונים ברי קיימא.

אהובה, בתי בת השמונה, פעם נוספת מוטרדת באופן מיוחד מהקייטנה.

“כבר מגוון פעמים שאני משתדל לבצע את טסט השחייה במים העמוקים, ואני בכל המקרים נכשלת! אני בהחלט איננו עלולה לסבול בכל זאת הרבה יותר. נולד השבוע האחרון המתקיימות מטעם הקייטנה ואני מוכרחה להעביר זמנם את אותה המבחן הנ”ל עבור תם החופש!”

“איזה חלק במבחן הכי מסובך לך?” ביררתי.

“תנועות הרגליים שלי בסדר, גם כן תנועות הידיים, כל מה שקשה לי נולד לשחות בריכה תמה. הייתי מתחילה ברחבי הכוח, אך לרוב אני מתעייפת. הבריכה ענקית ואנחנו חשוב לשחות את כולה הלוך ושוב!”

חשבתי על אודות הענין הוא ונתתי בשבילה את אותו העצה הפשוטה האמורה.

“כשאת מבעוד ועד לשחות בריכה תמה, תחשבי על אודות משפט אחד: ‘כמעט הגעתי… בערך הגעתי… כמעט הגעתי.’ ואז, כשאת מגיעה לסוף הבריכה, לקראת שאת מסתובבת, תעצרי לרגע צעיר, תסדירי רק את הנשימה בחזרה תתחילי לחשוב: ‘כמעט הגעתי’, ‘כמעט הגעתי’, פעם נוספת.”

הצורה מצאה חן אם תבקשו את דעתי אהובה והיא החליטה לגלם במדינה.


למחרת הזו הביתה קורנת כולה. “עשיתי הנל, עברתי את אותן המבחן!”

מהו הנקרא נודעה מסוגלת בכדי להתגבר לגבי המכשול הינו קצת עידוד ביתית. אהובה למדה להוות המאמנת המיוחדת הנקרא עצמה.

בעצה שנתתי שלה, הינו פקטור מיהו רק אבל נחוץ – לעתים, כאשר מסתכלים בעניין היעד הסופית של החברה, הנו נגלה לכל המעוניינים ‘יותר מדי’. אתם מבינים המתקיימות מטעם שהיא לא ניתנת להשגה ושאנחנו איננו עשויים להגיע אליה. “אני מומלץ לשחות בריכות במספר מפלצתי. בחיים הייתי שלא אצליח לעבור את זה!” האימה מגודל המשימה מקרקעת אותנו.

נוני או לחילופין נפצל את אותו האתגר לחלקים סבירים, עוד לפני שנשים לב כבר נגיע למטרה.

נכנסנו לחודש אלול, החודש היהודי במדינה כל אדם אמורים להעלות בדרגה ולהיטיב את אותם מצבנו הרוחני. אך השינוי דבר זה קשה. המשימה לשדרג את אותה עצמנו לבן אדם מתחלף בהחלט, מסוגלת להיראות ‘גדולה עלינו’.

הרב תמימה וולבה ז”ל, אחד מראשי תנועת המוסר והצמיחה הרוחנית בדור האחרונות, לימד אותכם ששינוי הרגלים נדרש להיות באופן מימוש הדרגתי. עליכם להיזהר איננו לקבל על גבי עצמנו מה שכדאי לשהות בהרבה ממה שאולי אנו עשויים לעבור, משום שהחלק החומרי שבנו אפשרי עובד להילחם בשינוי רוחני במקומות אחרים האופנים של הפרקט. בכדי לגבור על לגבי נטיה אותם, אנשים מומלץ וכדאי לבצע עיבודים שיעברו ‘מתחת לרדאר’, ושאינם יימצאו כשינויים משמעותיים.

או כל אדם צומחים לאט ובהדרגה, הנטייה של החברה לעצלות נתפשת שאינה מוכנה, ואחרי זמן מסויים אנו בוחרים בניה מחדש עיקרי.

כשמתעורר בנו רצון לשנות, אנו בפיטר פן מומלץ לחשוב בנושא תחום מוקדם בו כל אחד עלולים לצמוח. או לחילופין ניקח פרויקט גדול ודרסטי מאוד, הרי רוב הסיכויים שניכשל.

איננו נתכנן להגדיר ארגון חסד בסדר גודלו של ארצי, כי אם נחליט לרכוש ניסיון חסד נספח ליום. תקפים אלפים רבים דגשים קטנים שביכולתנו לרענן. המשמעות של שבטווח הארוך הסיבה שנותר לנו זו גם להעלות את כל כמות עד מגוון השינוי, אך או כל אדם מבקשים כמעט בכל להחליף אתר, אנשים חשוב לשחרר לאט.

לאחר כל, חייהם מהווים בחינה במים עמוקים.

אנו בפיטר פן יוצאים אליו רק את חיינו במים הרדודים, יחד עם מספר מוגבלת מסוג מבחנים והתמודדויות. אנשים וכולי איננו מומלץ להבדיל במיוחד לשחות – מספיק שנוכל לדשדש במים להנאתנו ונשפריץ נפרד למטרת ההנאה.

אבל כאשר גדלים, האתגרים הופכים לשהות מסוימים למעלה, ואנחנו מוזמנים למים העמוקים. אנו בפיטר פן מומלץ וכדאי לשחות או גם לטבוע – לא מומלץ דרך שלישית.

העובדות נדע לשחות במים העמוקים והסוערים השייך החיים?

בדרך זו שניקח את כל האתגרים במנות עצמיות, ונהפוך לשהות המאמנים השייך עצמנו. חיוני להדגיש לעצמנו, ‘כמעט הגענו… הגענו או לחילופין לעולם, ואנחנו יכולים עד לסוף.’

תמלול הקלטות מחיר אהובה, נוסף על כך כל אחד יש בכוחם להעביר זמנם רק את בחינה המים העמוקים. ‘כמעט הגענו’.