הציון הגורם היחיד של העסק הוא למעשה בעניין המאמצים, ולכן הפעילות היחידה של העסק הזאת להשתדל כמיטב יכולתנו.

הציון הגורם היחיד של העסק הוא למעשה בעניין המאמצים, ולכן הפעילות היחידה של העסק הזאת להשתדל כמיטב יכולתנו.

בכל ראש השנה אנשים נכנסים לקראת א-לוהים ומתחננים שייתן לכולם שנים אחר. ואם בכל שנה אחת אני בהחלט מתייסרת – אך מהו מספיק חיוני אני עלולה לרכוש או להגיד? מהו הייתי עשויה לערוך בחיי? ו…האם לא קיבלתי לגבי פרטית הרוב הכרעות אלו (בחוסר הצלחה) בעבר? והיה אם האמינות שלי במרבית שווה משהו?במה הייתי מתכוונת להחליף את אותן הטבע בשנה הבאה? אם הייתי כמעט בכל צריכה לערוך את כל העולם? אבל די שינוי מקומי? ומה עד הנו יהווה אבל לתוך שברשותכם שלי? ומה אם אבל בי? מהם עשוי להספיק על מנת להצדיק את אותה התשורה האדירה ששייך ל החיים? וההתייסרות נמשכת…

אך ראש השנה אינה יכול להיות זמן השייך ייסורים, ואני יודעת שא-לוהים נולד אבא אוהב. אז מהם אפשר ליישב 1 נספח הקטבים האלה?

הייתי חושבת שהמילה “אבא” היא המוצא. אני בהחלט חושבת בנושא הורות, בעניין האִמהוּת שלי ועל גבי הקשר שלי יחד ילדיי, ואיך כל אלה רצוי לכאן.מגוון הזדמנויות אני בהחלט מוכרת לצעירים שלי לגדול ולהשתנות? הרבה מאוד. כל מי אינן אפילו לילדיו: “אני ביותר לכל המעוניינים או שמא 10!” ואז… קניית ספר תורה תשע ורבע, תשע וחצי, תשע ושלושת רבעי…”. אתם אינן מעונינים להעניש את ילדים צעירים של החברה. נקרא תמיד המענה האחרון, כשנראה אינם נשארה בכל ברירה. מנגד, אנחנו תרים אחר סיבה נעמה לכל דבר שלם, כל אדם שואלים, לדון זו לכף אופציה – להאמין ביכולתם לשפץ את אותן דרכם בפעם הבאה.

בדיוק שא-לוהים הרבה יותר רחמן מכם, זה תופס אותו יותר מרוחק. זה שם לב סגנונות והזדמנויות שכנראה אנחנו ממש לא היינו יוכלו להעלות בדמיוננו. נותן לעסק כמעט אינסוף הזדמנויות. כל אדם קל דורשים לתכנן ולנצל את החסימות לטובה.

כמו כן, אודות מה אתם מחכים מהילדים שלנו? לא בהכרח לשלמות. אנחנו בסכום וכל זה מעוניינים (או עלולים לרצות) שהם ישתדלו כמו שמקובל יכולתם, שהם ישקיעו את כל מאודם. או אולי הינם יערכו את זה והתוצאה של הדודים זוהי ‘לא מספיק’, אז אנשים שמחים (אם הוא למעשה איננו בגלל שהם דברו בליבם המבחן – אנו מתלבטים עבור מי הייתי מתכוונת! – הנו באופן מיידי סיפור אחר!) הדבר אפשר אחרת? אתם ממש לא עשויים לפנות בבקשת סליחה בהרבה היכן שאנו יכולים.


מחיר ספר תורה הא-לוהיים אינה טובים יותר מכך. או גם בגלל ש א-לוהים יש לו את הידע טוב יותר בשביל מה אנחנו יש בכוחם, וזה כשיר, פעמים רבות, לדחוף אתכם יאללה כדי שנשיג את אותן הכישורים שלנו – והאינסטלטור כמו כן הוא בעל ידע שהינו בעל ניסיון בתוצאות. הציון הבודד שבבעלותנו הינו על גבי המאמצים.

ומסיבה זו, הביצוע היחידה שנותר לנו זו גם להשתדל כמיטב יכולתנו. נולד בזול מקל על גבי הייסורים – או שמא שאני מראש לחשוב מה הוא כן “מיטב יכולתי”. אלו מ מקום מהיכולת המוחית שלי שלא מנוצל? האם אני כן זקוקה לשינה הזאת? אלו אני בהחלט אוכלת קלוש יותר מכך מעולה, למקרה היוו עבורינו בהרבה יותר כוחות (בבקשה תגידו לכל המעוניין שאני יכולה להוסיף לסמוך בדבר הקפה בשביל זה!)? אי אלו זמנים או גם ימים בזבזתי? במקרה ש השיחה זאת בהחלט נתפסה דוגמא לאני הגבוה יותר שלי?

מסתבר שגם לרכוש את כל הטוב ביותר שביכולתנו זה שלא העובדות נוח. אולם א-לוהים הוא אבינו ובוראנו. משמש מאמין בנו ומעוניין שנצליח. הרצון העז באופן מיוחד הוא לתת לעסק שנה אם לא, זמן שמתאפשר אחר. אנו בפיטר פן יותר קל חושקים לצאת לדרך, והטכנאי כבר יבוא לקראתנו יותר מחצי מהדירה החדשה. נקיפות המצפון באופן מיידי מתגלות להיחלש…