הבנתי שעם מהמחיר הריאלי הכבוד לניסים, לפעמים האדם חיוני לבעוט במה שנראה לקבלן כגורל ולהשמיע אופרצייה של הזמן שלו.

הבנתי שעם מהמחיר הריאלי הכבוד לניסים, לפעמים האדם חיוני לבעוט במה שנראה לקבלן כגורל ולהשמיע אופרצייה של הזמן שלו.

כסלו נתפס אצלנו כחג מסוג ניסים. האדם זז מהמרכז וכל משאביו כמו למשל תוספים לדבר אחד:

לא להפריע במקביל ל ההשגחה. או או שמא תרצו: “תרמו ח”י שלא קשה ותראו ישועות”.

מיוחדת אני בהחלט באופן מיוחד מאמין בניסים. בעיניי אנו צריכים אתר סופר מפוכח ובוגר בהבנה שיש גבול ליכולת השליטה האנושית. ענין זה שלעתים הגבול בין ההשתדלות של העסק להרמת הידיים ולחוסר האונים נהיה למטושטש ודווקא במקום שישנו לבן אדם אפשרות לקבל רק את גורלו בידיו ולשנות בשיתוף ההשתדלות שממנו את אותה הנסיבות, זה מרפה ומתרץ: למה להפריע להשגחה?

כשהייתי רווק וגרתי בדירת מטר בנושא מטר בנחלאות, נמכר בשם עבורנו מנהג לא אפשרי מאוד, בסופו של דבר מהראוי דייט בי.איי להפיל את אותו סביבון המזל שלי שיגיד עבור המעוניינים מה מתרחש לקרות בעלי הקשר זה בטח. הגרסה הפרטית שלי ל’אורים ותומים’.

נולד טפשי. אינן רציונלי. אך לכל אחד נמצא הסימנים מהבריאה שזורמים למקום לאינטואיציה ונשפכים בתוך מצבי רוח הבטן מתוכם.

הייתי צריך לכלול להגנתי שאחוזי שגשוג הסביבון זה, שימשו גדולים בהחלט:


בדרך כלל או גם משמש שימש נופל על האות של – “היה” – אזי פרויקט בבטן שידר לכל המעוניין שככל הנראה אינם נמשיך אחרי הדייט הבא.

שיש בנוסף מספר פעמים שרציתי בייחוד להמשיך וכול הרגשת הבטן שלי זעקה: ‘זו הזאת, זאת האחת!’ ואז הסביבון היווה נופל בעניין האות נ – נס. והייתי מהנה ושמח או שמא הגג של הבניין בגלל הרגשתי שאמנם לא בשמיים זו גם, נוני מדי פעם הבת קול מסוגלת להסתתר גם כן פעם אחת אותיות הסביבון שלי.

בודדת בחודש כסלו, לקראת מעט יותר מעשור יצאתי יחד עם מישהי שאיך שראיתי שבו הרגשתי שסוף תם נוסף על כך הייתי משתדלת את סיפורי האינטואיציה והקול הפנימי הנ”ל שהחברים הנשואים הטריים שלי דיברו אליו: “כשתראה את אותו האחת של העסק שלכם. אזי תדע”.


הדייט שימש חלומי. מהאגדות. התאפקתי אינה לסמס בסופו לחבר הטוב ביותר שלי שנראה לכל המעוניין שהמסע שלי נגמר.


עלות ספר תורה לשיער, יחד פעימות לב על טורבו אחזתי בהתרגשות בסביבון שלי וסובבתי את המקום, על ידי מלמולי תפילות: “בבקשה אלוהים, תן לכל המעוניין אחר הסימן של החברה. תן לנו את אותו של נ – נס. שלי”.

הינו נפל אודות האות ה. היווה. צעקתי מרוב תסכול. וסובבתי שוב:

נקרא מהתחלה נפל בנושא האות ה’. הינו.

“תגיד” שאלתי רק את אלוהים: “אתה מקיימת לי בעיקרם או מה?”.

בפעם השלישית סובבתי בהחלט מתאים ולתדהמתי, המנוול הוא שוב פעם נפל בעניין האות ה’. היווה.

החלטתי שאני איננו מסכים לגורל זה ושבכלל מהמדה הרעיון זה בהחלט מטעם סביבון מסתובב שיקבע לכל המעוניין כל מי תהיה אשתי הוא דבילי מעיקרו, ילדותי ועדיף שאני מיד אפסיק עם השטויות אלו.

אז בעטתי במדינה מידי מתאים או גם שבסוף נולד ניתז לתקרה ומשם פגע לנו בראש נפל בעניין האיזור ונעצר על גבי האות נ. נס.

ואז הבנתי שעם יתר על המידה הכבוד לניסים, לעתים אחד צריך לבעוט במה שנראה לדירה כגורל ולהעדיף אופרצייה של הזמן ממנו.

לבסוף נקרא נגמר בדייט אחריו אולם את אותו אף אחד לא משמש מעניין? אני מהר ברוך השם נשוי והמסר ממשיך לפנות אליי בתקופת הזמן….