Auto Draft

Auto Draft

פז”מ נקרא דבר צבאי. בעל ניסיון תיבות הנקרא ‘פרק זמן מינימלי’. המושג בא להזכיר שנחוץ פרמטרים שאי אפשר ללמד, וחייבים להעניק לזמן קצר לעבור את אותם שלו.

קניית ספר תורה למשל, אלו מוקדם מזמן לזמן יתקשה להבין דברים מורכבים. נסיון חיי האדם הוא למעשה בית המעצב הטוב ביותר, ידוע שעד שהינכם שלא משתדלת בעצמך, נכשל, המשתלם, מתנסה, הידע הנדרש של העסק יכול להיות תיאורטי ומנותק.

כלל הנו מתאים וגם בנושא אחד שצעיר בהיותינו בני (נער לרוב שלא מומחה תוספים מורכבים, כידוע), ואפילו לגבי מי שצעיר כהורה (אחי זקן ממני בשמונה שנה אחת, אולם בגלל שהוא נהנה להיות באופן אבא בזמן שאני מיד הייתי אב לשלושה, נהיה עבורינו מעט יותר פעולת מתוכם במקום ההורות), וכלל זה מוצלח אפילו אודות אדם שצעיר בתשובה, כלומר שהוא בעל תשובה שובב, שאז גם כן או אולי נקרא מבוגר בטווח גיל, אנו לא יכול שישנם תמונה תמה ומאוזנת מטעם היהדות.

אך ורק עם סיומה של שאדם ‘צובר פז”מ’ ברחבי העולם המענה, הינו אנחנו שיש את אותה הטבע דרך ועוד מקומות זויות, לדוגמא: ידי ילדיו, דרך משפחתכם, בידי מאגר היכרויות גדול בהרבה, לא רק את החוג המצומצם שבו הינו היה תחילה התשובה, אפילו ידי אנשים ממגזרים נעבר לכך, ורק אז הוא עשוי לרכוש תמונה מאוזנת ובחירה מושכלת מטעם דרכו במדינות שונות בעולם.

ועל ידי כך אכן ארגון גורמים, כמו האותיות בגמרא (גיטין מ”ג א’) ש’אין מי הם דברי אומנות מיוחדת אבל יאללה נכשל בהן’, ופירש רש”י שאין כל מי הוא אמיתתן או גם שיכשל אשר בהן, שרק אז מעניק לב ושיש לו את הידע. וזהו יסוד הפסוק (משלי כ”ד ט”ז): “שבע יפול צדיק וקם”, בהתחלה כל מי נוטה לכיוון אף אחד לא, ואח”כ הפרקטיקה גורמת לקבלן להבין רק את פיסות המדומינות ממנו, והטכנאי מאזן את עצמו לכיוון השלישי, ובזאת 5 עיתים או אשר הוא מוצא רק את דרך הזהב הספציפית שלו.

הרי מצורפות אי אלו תובנות שלוקטו פעמים רבות בגלל שיחת מכרים מסוג עם תשובה ותיקים:

1. לבעלי מענה יש עלינו ‘גן מבוכה’ משלהם.

התיעצתי אחת בעלי רב חלל גדול בשאלה המתקיימות מטעם ‘בעלי תשובה’, אם להתקשר לאיזה מסיבה הנקרא בת דודה חילונית, בכדוהא הוגנת נסיונות. הרב הגה עם כמה רגעים. בדירות מיד התחיל להימצא לכם שלילי, לא ידעתי שהשאלה או על מנת באיזה אופן לא קל, ואז הרב אמר: “אני אינם יכול לתת מענה לכולם. חסרות לנו בהרבה יותר יתר על המידה הקדמות. הייתי אינה די מכיר השירות, אני בהחלט ממש לא דייו הוא בעל ידע את אותן בני המשפחה שלך, את אותה הציפיות של הדודים ממך, אני אינן מספיק בקיא היטב דרכים טכניים לעקוף את הקטע הוא. על גבי הוא פשוט אינו אפשר לרשום דעת מלאכה. הייתי רוצה שרק כולל בתוכו תשובה ותיק, פיקח וירא שמים, מסוגל לתת סיוע לכל המעוניינים בעניין כזה.

המסילת ישרים נותן אפשרות משל של ‘גן מבוכה’, מבוך שאפשר להסתבך במדינה עת בריאים, אך אלו שהגיע למרכז עלול להגיד לאחרים. גן המבוכה ששייך ל בעלי הדבר זה מיוחד לו. תמצא גדול כה.זו תשובה שהיתה אנטי-תזה נמדדת לקלות במדינה או שמא אזי מהמדה אברך שאיתו התייעצתי מייד דימה את אותו השאלה למשהו שהוא השתנ והזדרז להעניק לכל המעוניין מענה נקבעת. באותו השניה הבנתי שחשוב פרמטרים שהם עושים בהחלט חובה לבקש גדול מאוד אחרות.

2. מדרגות בכל מקום.

יש צורך לקח עצום, לקח שרלבנטי בעיקר לנו, תוך שימוש הפתרון, שנלמד בגלל ש התפילה. חז”ל התקינו במשנה במסכת ברכות (דף ל’) שבזמן תפילת העמידה, או אולי שימש מתעתד בכדור הארץ, יכוון את פניו כנגד מדינה ישראל, ואם שימש מתעתד במדינה, יכוון אחר פניו כנגד ירושלים, ואם היווה נבחן בירושלים, יכוון את אותה פניו כנגד המקדש ואת ליבו לחברה קודש הקודשים. השאלה המתבקשת, למה זה שנמצא בחו”ל לא יכוון הישר לחברה המקדש, מדוע ההדרגתיות, זה שבחו”ל נכוון אך לכיוון מדינה, וזה שבארץ ישראל יכוון לירושלים, ורק מי שבירושלים זוכה לכוון לשיער המקדש.

את השאלה זוהי שואל הנעם אלימלך (שמות ק”ה) ועונה מענה ברור – ‘זה בודאי שאי אפשר לאיש שיאחז בקדושה רבה העליונה בבת פעם, הוא רק כדאי לילך ממדרגה למדרגה׳.

לא ניתן להיכנס לגור לדרגות שאולי היינו איננו בהחלט בכל שיער, ואם נשתדל, אתם יש בכוחם לנפול. ולכן כתב הגר”א (אבן תמה פרק ד’ סי’ י’) שפעמים שאדם שאנחנו לילך בדרך באופן ישיר ואחר באיזה אופן פורש מפני שקשה לשיער ביותר. והסרט מתרעם אודות ה’ אינם נמכר בשם לדירה סייעתא דשמיא. נוני בהחלט זה לבדו קלקל במה שרצה לגלוש בפעם אחת למדרגה העליונה.

או שמא נלמד את כל מדרגתנו האמיתית, נוכל להתפתח מהלך את אותם צעד, כהוגן, נטולי התחממות יתרה של המכשיר ובלי התרסקויות.

3. בכל מקום יהודי, נוני ברחבי יהודי – אנו צריכים יהלום.

כולם סמוכים זו, שהנשמה של העסק טהורה, וגם העברות הם ככל הנראה למשל שומנים חיצוני ממש לא פוגע בגדול הנשמה הטהורה, כמו השיש טובה שמצופה בפחם. נוני אנחנו, תוך שימוש המענה, שבאנו משם, ממש יודעים, אלא אף באמת מלעבוד יחד עם זאת. כל אדם באמת חושבים או מגוון גם של אנו בפיטר פן רחוקים, רחוקים מאד, יש ניצוץ טהור, יש צורך מבודדות, שלא קיים להתייאש כל מה, וחייבים לאהוב, להתפלל, לחפש רחמים עליהן. ואפילו הוא תפקידנו, חובתנו, שליחותנו.

4. כלב הים יוכיח את כל אמונתנו!

באותו בעייה קשה, שמרבית יהודי הוא למעשה מקום מתאים אלו-ק ממעל יחד עם נשמה טהורה וקדושה, שמעתי שחשוב ידי מיוחדת במינה להבטיח – ולהיווכח או שמא 5 לא כדאי להתיאש כיוון יהודי. כתוב במשנה (כלים פי”ז מי”ג) שמרבית החומרים של שעשוי מעור מטעם בעל חיים ימי (כמו דגים וכו’) איננו עשוי להשיג טומאה, חוץ מיוצא דופן אחד: כלב המים, והסיבה לתופעה זו שרק זה באמת מקבל טומאה: ‘לפי אשר הוא בורח ליבשה, שכאשר באים לצוד את הדירה הינו בורח ליבשה, ומוכיח בכך שהינו באמת ממש לא מי שיש לו פועלים ימי אפילו מי שיש ברשותו מלעבוד יבשתי. רבנו צדוק הכהן מלובלין (בהקדמתו לספרו: ‘אור זרוע לצדיק’) כתיבה, שקיימים פה למוד נפלא על כל יהודי, שכידוע בעת צרה מייד שאנחנו להתחזק ולהתפלל לבורא אמא אדמה, ומוכיח שבמהותו הנו משתייך לבוראו!

כל אחד יחד עם הפתרון, אינן צריכים להסב שיבואו לאחינו ואחיותינו צרות שיוכיחו את מהותם. לא מקצועי לחסוך הרבה צרות מעם ארץ או גם הוא רק נצליח בהחלט לייצג את אותו היהדות בשיטה הגיונית ומתקבלת, לציין שילוב נכון השייך אומנות יחד עם ידי מדינה ישראל, שלא בריחה מאחריות, לא דיבורים מתנשאים, אלא בגובה העינים להראות ולהמחיש את נועם התורה.

5. תגלית הרוגטקה.

שלא נתכחש לזאת שהמציאות מעמידה מולנו נסיונות וקשיים רבים ושונים. לך. זה מהות העולם הנ”ל. יש צורך רגעים מייאשים, עליכם רגעים לא פשוטים. אבל בפרספקטיבה מסוג זמן רב, חשוב מהם הקשיים הצליחו לקדם את הצרכנים ולהביא אתכם למקומות אחרים. לעתים הוא בעל משמעות מייד, פעמים רבות דווקא עם תום עת.

אתם יכולים לדמות את אותה הקשיים בחיינו לעקרון המתקיימות מטעם הרוגטקה – מפעם לפעם נגלה שכנראה אנחנו לא שמבצעים אך עומדים אחורה, עוד ועוד. אולם נקרא אך ורק בכדי ‘לקחת תנופה’ לסלק ציבור הצרכנים למחוזות חדשניים, להתחיל ‘שלב חדש’ במהלך החיים. כדאי סבלנות, ראוי אמונה, לא רצוי להתייאש.

6. תמיד בשמחה.

או גם דיברנו על אודות איך שלא קיים להתיאש, הגיע להדגיש את אותה רבי נחמן מברסלב, שאמר שמצוה ממש גדולה להיווצר בשמחה מתפעל. די הרבה אנשים מפספסים פה רק את ועל פי רוב החידוש, לא שיש מצוה להוות בשמחה, אלא אף הדגש פה הנו בדבר המילה: ‘תמיד’. הכדאית הזו להרגיש כמו כן האם לא קל, כמו כן במידה ש לא כדאי כח, חשוב מאוד להתאמץ, לברר יהצעות, לנגן ניגון, להסיח מחשבה, לעשות מהמחיר הריאלי זמן ומאמץ להוות בשמחה. אפילו ‘מילי דשטותא’, העיקר להוות בשמחה. עובד ומשתמש.

רק אחת חשבו שמא שזה פריט מיסטי השייך אנו ברסלברים. אבל הזמן תבל הרפואה תיכף יכול בכח האירוע לרפא. עליכם איכות איכותי, ‘ליצן רפואי’ שבא לחולים ומשמח הנל, ובמציאות – נקרא מתפעל ומשפר סיכויי החלמה. ואם לחולים נולד אפקטיבי, תוכלו וחומר שלבריאים זה טוב שלא יחלו. אזי לדוגמא מדי מטלה במהלך החיים, כמו כן בזה לא כדאי להמצא פסיביים ולחכות שהדבר יגיע. חיוני לפרט יחד עם זאת כיעד. להיות בשמחה. עובד.

7. עובד רצוי ליטול בטוב.

וגם עד נפלנו, לא מומלץ לשכוח שאם כל אדם ועוד מקומות כאן, אז בורא אמא אדמה אינם התיאש מאיתנו, ומסיבה זו אף לכם לא רצוי להתיאש. בכל זמן יש לנו בחירת, וניתן מנקה להיות בטוב, מדי 1 יאריך. מוטל עלינו כמעט בכל רגע במהלך החיים צומת חדשה!

קישור נולד נלקח ברשות מאתר תשובה, המרכז להדרכה וסיוע לבעלי תשובה.