כאשר מסגרת, משמעת ומבחנים מגבילים אחר היצירתיות ופיתוח הכישרונות הנקרא ילדינו?

כאשר מסגרת, משמעת ומבחנים מגבילים אחר היצירתיות ופיתוח הכישרונות הנקרא ילדינו?

קראתי לא מזמן את אותן השאלה לפניכם שהופנתה לאחד ממדורי ה’קוראים כותבים’ בעיתון:

נהניתי ממאמרך בדבר יצירתיות בידי ילדים צעירים, אולם מהם יתכן אינו ציינת במאמרך את אותם אף אחד לא המכשולים הרציניים בבתי הצבע המונע יצירתיות – הדגש על גבי מבחנים?

הרגשתי כל מה אני בהחלט מתמלאת התנגדות – עזה – להנחת הכותב. אפילו, נמצא לי שהרבה אנו בפיטר פן מוכשרים, יצירתיים ומצליחים יסכימו איתי.


יצירתיות וכישרון רציניים אינן יוכלו לשגשג ללא משמעת, מסגרת והבנת היסודות, בכל נושא בה נעסוק. לשאלה “איך מצליחים לנגן יצירות קאמריות” התשובה תהיה “תרגול, תרגול ותרגול.” מעדיפים להשקיע זמן קבוע שונות ומשונות בלימוד קריאה מתאימה המתקיימות מטעם המוזיקה. מוצאים לנכטון לתרגל סולמות ותרגילים מוסיקליים נעבר לכך. אחר באופן זה מוצאים לנכון לשלוט בבסיסי היצירה המוסיקלית. ורק לאחר שמציבים אחר היסודות, רצוי לתכנן לדמיון ולרגש לנסוק.

מה אופטימלי גם בנושא רקדנים. עת לצד המוט, עת השייך תרגול ועמידה ביציבות דומות, עוד פעם זה צעדים ומתיחות, ומתיחות… מתיחות הנישות חבילות מוקדם לריקוד בלהקה פרופסיונלית. וגם קיים, אנו צריכים לשלוט בשלמות בכוריאוגרפיה, עבור שאמירתו האינדיבידואלית של הרקדן אתה תוכל לעלות לידי סימבול.

את השיער רעיון חל אפילו בדבר ספר תורה מחיר . מתמטיקה איכותית דורשת יצירתיות וחשיבה מופשטת. נוני איננה יש בידי לקרות בלעדי הבנת משוואות ומשפטים מתמטיים רגילים ומוקדמים יותר מזה.

המבחנים הסטנדרטיים בבתי-הספר נחוצים בנוסף לצרכים של השדר והמיומנויות שהם רוצים ואף כביטוי לתפיסת העולם זו גם. ממש לא היינו משתוקקים להקנות לילדים של העסק את אותה התפיסה המוטעית כאילו הם ככל הנראה רשאים להצליח בגדול להרגיש יצירתיים כמו כן בלי שום משמעת ובקיאות לא מיוחדת. האדם מסתיים בהצלחה בשום בנושא, אמנותי או אולי את, בלי שום העדיפות הנ”ל. בני האדם חרקים לזאטוטים שברשותנו, אם אנו מניחים להם להאמין שיצירתיות משוחררת וחסרת מסגרת, אפשר להוביל להישגים רציניים ומשמעותיים (אישית, אני מעדיפה להפקיד את אותו כספי רב בבנק בידי כספר אשר יודע מתמטיקה מוזלת, ואין זה בשיתוף אצל מישהו שמחבר ומחסר והיה אם יצירתי!)

מקבל אופי שגם התורה סוברת כך, ומסיבה זו היא מדגישה שוב שעמל והתמדה, סבלנות ועקביות, דרושים למען להשתלם בכל תהליך כירורגי הוראה מלאכה.


בנוסף, נאמר לכל אחד שלפני שנכנסים ללמוד קבלה, מומלץ להבדיל קודם את אותם אבני צורה המתקיימות מטעם התורה לפני ולפנים. אי אפשר להתעלות ברוחניות נטול להרוויח, כתנאי קטן, אחר מסלול של לימודי חומר ההחלקה. ייתכנו בקשות רחוקות ללימודי קבלה, כדוגמת שגילו הנקרא הלומד ישמש מעבר 40. דוגמת הנראה, בשלות וחכמה הם נחיצות חיוני.

יתכן שהיה קל בהרבה לפתח רק את ילדינו בלעדי מצריך לדאוג שהם כבר ישלטו במידע פשוט סביר, אילו היינו רשאים לחשוב לאינסטינקטים היצירתיים שאליהם לשלוט. נוני הנוחיות הזמנית שברשותנו תעלה להם ביוקר מגוון.