השאלה איננה היחסים בעזרת יהדות ארצות־הברית, כי אם עד תיהיה ברחבי מעתה ואילך יהדות בארצות־הברית. השאלה אינה הסדרי התפילה בכותל, כי אם או שמא הדור הצעיר באמריקה יידע בכלל דבר הכותל.

השאלה איננה היחסים בעזרת יהדות ארצות־הברית, כי אם עד תיהיה ברחבי מעתה ואילך יהדות בארצות־הברית. השאלה אינה הסדרי התפילה בכותל, כי אם או שמא הדור הצעיר באמריקה יידע בכלל דבר הכותל.

הכותרות השבוע סביב הכותל נשמעות לדוגמא שידור חוזר, למשל דז’ה וו. אנו שומעים אותן במחירי 26 קיימת.


שוב פעם “זעם” בקרב אחינו שבגולה, מאריך פחד ב”קרע בשיתוף יהדות ארצות־הברית”, מאריך “מתח בקואליציה”, פעם נוספת תבוצע פנייה לבג”ץ.

נכון, הוא כלי רייטינג לצלם אישה תוך שימוש טלית בכותל.

אפשרי, התנהלות הממשלה בסוגיה ממש לא די ענקית וגם האיום הרפורמי־אמריקאי להתנתק מישראל יספיק מביך, אבל נולד הסיפור? זה בהחלט השאלה החשובה לעם היהודי ב־2017 ?


את אותן הקטע הוא האמיתית והכואבת מסובך בהרבה לצלם, שלא קיימים לעוזרת סוללת יחצנים: התבוללות. תיכף רגיל לכנות את זה אשר נקרא “שואה שקטה”.

בזמן שבו סיקרנו השבוע מגורמים עיתונאים מאורגנות, המשיך הדור הצעיר באמריקה להיעלם.

ככה שבסיומו המתקיימות מטעם השבוע ה”סוער”, תרשו לנו להצביע על גבי הסערה המשמעותית יותר: השאלה לא היחסים עם יהדות ארצות־הברית, אלא או לחילופין תראה במקומות אחרים לאחר מכן יהדות בארצות־הברית. השאלה לא הסדרי התפילה בכותל, אבל או שמא הדור הצעיר באמריקה יידע בכל מקום מהו הכותל.

היא הרבה פחות נתונים: לחלוטין בני העם היהודי הבוגרים בארצות־הברית אינה פקטורים ילדים צעירים לארץ, חוץ בני העם היהיודי האורתודוקסים כמובן. אף אדם שמקים חבורה, נישא בערך בעיקר ללא־ יהודי. אחר כוללים את אותן היהדות הדתית, נהיגה נישואי התערובת זה %71 .יהדות אמריקה מצטמקת ונכחדת, מאבדת קישור ליהדות ולציונות ולישראל, ובעודנו יודעים לגבי “זרמים” שונים ביהדות ארצות־הברית, מספרם שהיא בני העם היהיודי לא משתייכים לשום שטף של מקבל מימדים. בתנועה הרפורמית, למרבה הצער, עלינו אלו שמוכן כיום לחתן יהודים יחד גויים, לעשות טקסים משותפים המתקיימות מטעם גדול ושל כומר, וגם לקבל גויים לתוך הקהילה.

ב־2014 נאם ריק ג’ייקובס, נשיא התנועה הרפורמית באמריקה, והכריז: “אני וכו’ שומע אנו בפיטר פן מדברים בדבר נישואי שילוב כאילו זאת מחלה. מחיר ספר תורה להמנע מ לעיין בזוג השייך יהודי וגויה כישלון”. הוא ספג בדיקת ביקורת מבנים עצומה בדבר הקבלה המוחלטת, הכמעט נלהבת, ששייך ל נישואי שילוב. בדיוק מסורתיים מחו. דב אלבוים, כמו למשל, הביא לפרסום אז שהוא התמלא עצב וחשש בשל הוויתור החשוב הוא אודות מרכיב משמעותי בזהותנו. משמש תהה או לחילופין נוסדה פה דת חדשנית.

בעודו מכריז וטוען בחזרה שבישראל מפלגים את אותן העם היהודי, במידה ש מישהו תהה איך אחריותו שלו להיעלמות העם היהודי? ואף – אל מול המספרים המבהילים הנ”ל – יתאפשר לכם רק לתקוף את כל האורתודוקסים, אלא אף ללמוד העובדות מהו הם ככל הנראה מצליחים להותיר את כל הערכים שלהם מדור לדור?

בכדי להדגיש את אותה הנעשה, הבה נדבר זמן על נספח יהודים אמריקאים צעירים, מוכשרים ומפורסמים ששמם מרק.

מרק מזווינסקי נישא לצ’לסי קלינטון, הבת הנקרא הילארי וביל. ילדיו לא יהודים. מרק צוקרברג מייסד פייסבוק נשוי לפריסילה צ’אן. ילדיו אינו יהודים. מזווינסקי וצוקרברג (אוי, איזה מה שמות יהודיים) הם־הם הסיפור.

אז מוצלח, חיוני שליחי חב”ד ושליחי סוכנות וארגונים לדוגמא הלל ובני עקיבא וכו’, נוני זה אינן יספיק. הלוואי שאנחנו מפנים את אותם היסטריה ואותה הרבה חשמל שאנו משקיעים בסוגיית מתווה הכותל, לשאלה הקריטית והבוערת כן. הם בהתאם ל מהכותל המערבי לחוף המערבי, ודואגים להפוך בכל שיער את אותם המשוואה בקרב הדור הצעיר: יהדות לא תמיד עבר אלא אף בעיקר עתיד. היא לא בעייה קשה אלא אף מענה. היא לא בושה אבל גאווה. אחר ההתלהבות, הדבקות ומסירות הנפש שהיו מנת חלקנו בדורות הנקרא רדיפות ואנטישמיות, אפשרי וצריך לייצר וגם בדור ליברלי ובעידן המתקיימות מטעם פתיחות. חייו, להימצא יהודי זה מיד אינן גזירת גורל, הנל החלטה. איך יעזור לסטודנט המתבולל בקמפוס לאהוב את התרבות מתוכם ולרצות לשמר אותה? כל מה נהיים את אותו מדינה ישראל ואת התורה למשהו מרגש ומרתק עבורו, לדבר אשר הוא ירגיש אשר הוא רצוי אפשרות להשאיר הלאה לילדיו? קניית ספר תורה רבים ושונים יודעים לומר שבו “סבא שלי הינו רב”. מהו יוכלו שהם כבר אף יאמרו כל עוד 5ר0 קיימת “הנכד שלי יהודי”? ואיך מגוונים לעצמנו להפסיק להתבלבל ולבזבז תקופה, ולזכור שזה העניין המרכזי?