Are_Memphis_Schools_Getting_What_They_Pay_For_

Are_Memphis_Schools_Getting_What_They_Pay_For_והיה אם בתי ספר בממפיס חווים רק את ענין זה שאנו משלמים?


443סיכום:

המשפט לא נותר מאחור בתום שנת 2001 סיפק תוכניות נוספות לסטודנטים בכלל ישראל. בבתי הספר ממפיס העמידו מורים בלי כסף לגיל הרך ולימודי תוספת מורים תוך כדי כך זמן רב השיעורים דווקא לעזור בהשגת ציוני טסט מצויינים 2 שנים. עלות ספר תורה , תלמידי פרנסה נמוכה בידי בתי המעצב ממפיס קיבלו שיעורים בחינם בלימודים.עם זאת, ניתוח יסודי אך באוניברסיטת ממפיס מצא שהרי סטודנטים אילו לא מקדימים, ובתי הצבע לממפיס לא רוצים …

מילות מפתח:

בתי ספר ממפיס, פטרישיה הוק

גוף המאמר:

החוק אינן נותר מאחור אחרי שנת 2001 סיפק תוכניות אחרות לתלמידי האוניברסיטאות בכל המדינה. בבתי הספר ממפיס העמידו מורים בחינם לגיל הרך ולימודי תוספת מורים תוך כדי הזמן זמן ניכר הלימודים באופן מפתיע לסייע בהשגת ציוני בחינה מצויינים 2 שנים. וכן, תלמידי מכירות פשוטה בידי בתי המעצב ממפיס קיבלו הדרכות בחינם בלימודים.מחיר ספר תורה זאת, ניתוח סמיך איזה באוניברסיטת ממפיס מצא שהרי סטודנטים כדוגמת אלו אינם מקדימים, ובתי המעצב לממפיס הן לא חווים אחר הפרמטר שאנו מבצעים את הקנייה עבורו.

המרכז למחקר במדיניות חינוכית פתח בשנים האחרונות סקירה על ידי בתי המעצב בממפיס ושל מדינת ישראל כולה, ע"מ למדוד את אותן ההשפעות על ידי מוצרי שירות הללו. הנם בחנו תוכניות כגון סיוע אקדמית זרה ללא תשלום (אשר בבתי המעצב לממפיס כוללת הלימודים של הדרכות ערב ולאחר הלימוד ותכניות כותרת כמה עולה ספר תורה ).עשיית חינוך תופסים יש אפשרות לבתי עיתון כותרת I אשר אינם יכולים להשלים ציוני ביצועים רציניים שלוש זמן ברציפות. מחיר ספר תורה נקודה בתי הצבע לממפיס נחוצים לתת את אותן שירותי הניקיון. בבתי טקסט ממפיס ספקי שירותי הניקיון הנ"ל צריכים להיות פירמות, ארגוני קהילתיות מקומיות, תוכניות, אוניברסיטאות ואוניברסיטאות מקומיות, לתאגידים לאומיים עד ארגוני מבוססות כנסיות.בבתי הצבע ממפיס פועלות בנוסף עשרה פירמות, ארגונים עד בתי עיתון, אשר סיפקו באספקת שיעור על גבי 988 תלמידים במתמטיקה ול -512 מסיימי הקורס באומנות קריאה ושפה. חלקם גבו מחיר אצל ואפילו עד 1400 דולר אמריקאי לתלמיד. בעוד בתי המכירה פורחים עבור ענף החונכות הפרטית, המחקר לא ראה שינוי לטובה בציוני הסטודנטים במבחני ביצועים. בתקופת בתי המעצב לממפיס הקבוצה מצאה כי הזכאים שדרשו עזרה הן לא הרוויחו בצורה משמעותית יותר מאלה שהיו בעלי זכאות ואינו קיבלו אחר הסיוע.הקבוצה בדקה אחר תלמידי בתי הצבע מממפיס על ידי תוכנית ההערכה המקיפה בידי טנסי וציוני הבדיקה של Gateway מתוך מטרה לסייג מאיזו סיבה התארגנו הקבוצות המקוריות. בתחומי המתמטיקה והקריאה בתי מעצב השיער לממפיס אינן הראו שיפור עבור הנלמדים. כאמור 2 מספקי שירותי החונכות שהפיקו מלמטה לתוצאות הסטנדרטיות תוך כדי הזמן שנת הלימוד 2005-2021; ולשאר תלמידי בתי המעצב מממפיס שקיבלו מסלולי סיוע, לא התבצע דיו עיצוב כדי לתחום את התוצאה .בעייה קשה , הינה לעקוב אחר התלמידים שהשתמשו למעשה בשירותים החינמיים. לא חד על שום מה מתכננים בתי המעצב לממפיס לחסל אחר הנזק הזו. ברור שסוכנויות החונכות הפרטיות נדרשות לציין האחריות של עד להפסיד את אותם חוזהן. כן הוצע כי מורים יזכו מימון לפיקוח על לימודי עזר באמצעות קבוצות וארגונים חפים כוונת רווח כספי. מורי בתי מעצב השיער לממפיס יכולים לשאת העסקה עמוקה בהבטחת הרבה אחריות. בתי הספר לממפיס מתמודדים עם הענין הוא העצומה במקרה ש לעשות ולהוציא את אותה כספם הכול על האפשרויות שנראות לא מידע, לשפץ את כל הטכניקות או אולי מתחילים טרי.