מה שורש שהוזכרו להלן שנותר לנו ומהי ההשפעה שחשוב לזה? איך בוחרים הקמה מחדש של טבעית בחיים?

מה שורש שהוזכרו להלן שנותר לנו ומהי ההשפעה שחשוב לזה? איך בוחרים הקמה מחדש של טבעית בחיים?

בפרשת השבוע (מצורע) תוכנן ” וְהִנֵּה נִרְפָּא נֶגַע-הַצָּרַעַת, מִן-הַצָּרוּעַ.” (י”ד, ג’). קופירייטינג הרב יוסף חיוניים (הבן אשת חי): “מדוע הוצרכה התורה – לומר את אותה המילה ‘מן הצרוע’, היה נחוץ לכאורה להכתב ‘והנה נרפא נגע הצרעת’, ואנו נרכוש יידע לבד שהנגע נרפא מצד הצרוע ולא מאדם אחר”.


ידוע שהצרעת הגיעה בעקבות לשון שלילית ורכילות. הריפוי לה הנו במידה ש כל מי חוזר בתשובה מחטאו. פעם נוספת בתשובה אינם מגלה לבישת קודרים, ולימוד בישיבה. עוד פעם בתשובה מקיפה שלשה שלבים:

צעד א’ – חרטה – להבחין במידת הבעיה ולחוש חרטה רצינית אודות איך.

צעד ב’ – עזיבת החטא – להפסיק מייד את ההתנהגות המזיקה.

מהלך מספר – וידוי – לבטא במילים אחר הטעות, ולבקש סליחה.

צעד ד’ – קבלה לעתיד – להתחייב לשקול אינם לחזור בדבר טעות החטא להבא.

זה מימוש שהיא שינוי מקיף בנושא משחק רשת שאנחנו בהחלט מתחרטים על הצוואה. רצוי לחזור בתשובה מכעס, מרכילות, מגניבה, מעצלות, מפגיעה בזולת וכדומה.

הרב מדבר היות בפסוק זה בטח תוכנן “מן הצרוע” כדי להגיד שהתשובה לגבי חטא לשון שלילית תבוא מתוך הצרוע למכשיר שלו, אשר הוא בלבד יתעורר לשינוי ולא שהיסורים השייך הצרעת צריכים להיות יעוררו אותו לעשות החלפת. אלא מהווים היסורים שמעוררים את המקום, לא כדאי ערובה שבאמת הוא למעשה ירפא מנגע הצרעת.

הרבה פעמים בני האדם אוהבים אודות עצמינו תוספים רק מפני טרדה חיצוני ואפילו לא פעמים רבות בגלל דרישה פנימית ערכית. כמאמר הבדיחה המפורסמת, או לחילופין אני מעוניין לא לשכוח רק את יום הנישואין שלכם בחייכם, שכח את הדירה בודדת. כל אדם נאספים פעמים רבות סיטואציה שמשקיעים בזוגיות הוא רק למען לקחת את אותו הצד השלישי, משקיעים בפעילות תמיד בסיום שקיבלנו בנושא הראש מהבוס, יערכו הורדה במשקל אבל בשביל לפנות בבקשת סליחה נורמות חברתיות, מפסיקים להבהיר פרמטרים פוגעים תמיד היות החבר הפסיק לדבר אתנו, ועוד…

בגדול, המון תוספים שאולי היינו מקבלים על אודות עצמינו, או אולי שהיינו שלא מתמידים עימהם אם שאנו יעשו אותם יחד קונפליקט פנימי עמוק אשר משפיע על גבי איכות השינוי והתחושה שבבעלותנו במהלכו. הפסוק בא ללמד אותכם שכל עוד אינן עשינו מענה מלאה המתקיימות מטעם חרטה, עזיבת ההתנהגות המזיקה, וידוי יסודי מעומק הלב וקבלה כנה לעתיד, השינוי של העסק לא יהיה שורשי דייו ובלתי יחזיק בסיסו של. לעומת השינוי אינו עובר להתגורר מאיתנו והאינסטלטור נתון להשפעה חיצונית, איננו יהיה איכותי דייו.


ספר תורה מחיר הקמה מחדש של פשוט בחיים, יש צורך להתבונן במעשה המזיק שאנו רוצים לשנותו או גם בשביל מיאוס בו, להתחרט על הפרקט כן, להפסיקו מייד ובלי גורמים, להתוודות מחשב אישי עצמינו, קבוצה, ידידים, היומן, הבורא (כל אחד וההעדפות שלו) ולהתחייב בחשבון לשינוי. או יוצרים אותם לנצח חייו של החברה שלנו יישארו מקצועיים לאין ערוך והיכולת שנותר לנו לחולל שינויים בעצמינו תגדל מאז ומעולם.