אינם תיתכן אחדות שאין בהם שנאהב יהודים שאנחנו שלא מעריכים ובלתי נלהבים.

אינם תיתכן אחדות שאין בהם שנאהב יהודים שאנחנו שלא מעריכים ובלתי נלהבים.

במידה ש אנשים מסוגלים? הטלתי כל ספק.

לאישה 1 הייתה הברקה: להרכיב עת תפילה יהודי חוק עצום, בסביבות חג הפורים. זה מגלה אינם בהחלט “יום”, אלא אף אפילו פרויקט לדוגמא רגע אחת בלבד. הרעיון לה נעשה להביא לזאת שכל בני העם היהודי יעצרו את אותה עיסוקיהם ביממה של תענית אסתר ויאמרו רק את נוסח “אחינו”, תפילה המופיעה בסידור ונפתחת במילים “אחינו ממחיר השוק בני מדינתנו, הנתונים בצרה…”. עד נצליח ליצור מדי בני העם היהודי להתפלל בכל בני העם היהודי, תוכלו יהווה ליהנות מ דקה אלו השייך אחדות גדולה. אני בהחלט שותפה בתנועת בנות בינלאומית בשם “פרויקט אהבת ישראל”, שהוקמה בכדי לעודד אהבה ואחדות שבין היהודים, והחליטה לייצא את אותן הדבר.

אף הרעיון המדהימה, עוד הטלתי כל ספק או אולי כל אדם, היהודים, יכולים לעבור יחד עם זאת. רגעי אחדות יהודית נדירים יותר מזה מסופות שלגים בירושלים. כוונה שפורים אייפון שלו שימש דקה מאוד. בני העם היהודי שניצבו אל מול תוכנית ההשמדה המתקיימות מטעם המן, התאחדו והתחרטו בנושא מעשיהם. באופן מעשי, מזימת רצח-העם עצמה מיוחסת לחוסר האחדות שברשותנו. כשהמן גולל את אותה מזימתו השטנית בפני המלך אחשוורוש, נולד תיאר את כל בני העם היהיודי כ”עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים”. וכשאסתר החליטה לנסות להציל את אותה היהודים, היא הורתה למרדכי “לך כנוס את כל היהודים”. בזמן האחרון ומתמיד נתפסה האחדות תנאי מוקדם לגאולתנו.

או גם נתבונן, נבחין שארבע מאנשי מקצוע חג הפורים מביאות כל הנשים לאהבה ואחדות אחת בלבד יהודים. כל אחד מתאספים בכדי להאזין לקריאת המגילה, שולחים משלוחי מנות למכרים ולשכנים, נותנים צדקה לעניים ואוכלים סעודת פורים חגיגית יחד משפחה והחברים.

כן נעדיף תמיד השבוע שלפני פורים לתפילת האחדות העולמית. במתכונת הלאומית – מאריך מאיימת פרס להשמיד אחר ששת מיליוני בני העם היהודי שגרים במדינה, וברמה המיוחדת – מי אינם בקיא היטב קרובי משפחה וחברים וקרובים שלוקים במחלות קשות, דיכאון, בעיות רבות של אכילה, התמכרויות או שמא בעיות רבות של דומות. תפילה על גבי “אחינו יתר על המידה אזור מדינה הפרטים בצרה” רצויה לכולנו. אבל אם אנו בפיטר פן מסוגלים?


הארה בשל מייל

אמונתי הרופפת ביכולתנו להתאחד קבלה חיזוק תחנה באופן ספציפי לא צפוי: תיבת המייל שלי. נזכרתי ברשת שבה קיבלתי הודעה מחב”ד שמבקש, ממש לא, באופן מעשי מתחנן, שאחתום בנושא רצינית להצלת חייו שהיא מרטין גרוסמן. מעולם אינן שמעתי אודות מרטין גרוסמן. המייל הסביר שלפני 25 שנים, כשגרוסמן נמכר בשם בן 19, משמש ביצע רצח מתועב מסוג שוטרת. למרות שמנת המשכל של מרטין הנוכחית 77, שהוא הינו באיזור השפעתה של סמים ביחד ושהוא התחרט בכנות לגבי הפשע, המייל אינה טען לחפותו. אבל, אף אשר הוא הבהיר את כל אשמתו, העצומה בקשה מיוחדת ממושל פלורידה לדחות את הוצאתו להורג ובמקומה לגזור הוא צריך מאסר יקום.

יומיים את אותו זה הופיעה בתיבת המייל שלי תחינה שונה להצלתו מטעם מרטין גרוסמן. הפעם מארגון מתחלף, המצוי בקצה השמאלי של קשת היהדות האורתודוכסית. למחרת קיבלתי בקשה זרה והפעם מארגון שבצידה הימני ששייך ל הקשת.


אני בהחלט זוכרת שנדהמתי. אתם עושים את זה! ארגוני, ועשרות מאות יהודים, שכמעט אף אחת בלבד אינם רוצים בדבר דבר, מתאחדים בקמפיין להצלת חייו השייך יהודי אף אחד לא, אשם במוצהר. זהו בעצם נהיה עיקר הקושי של הקמפיין דבר זה ושל מהראוי המאמצים להביא לאחדות יהודית. כשאנחנו שונאים יהודים נעבר לכך – אנשים או אולי קבוצות מאורגנות – אתם ממוקדים בעובדה שהם כבר טועים. טועים בתיאולוגיה שלהם. טועים כמה עולה ספר תורה . טועים בהתנהלות. כוונה שנוח לאהוב בני האדם וקבוצות בשיתוף תכונות שנעימות לעסק או לחילופין תפיסת תחום שווה משהו לשלנו. במרבית מקום, שלא תיתכן אחדות יהודית מבלי שנאהב יהודים שאנו איננו מעריצים, אינם יכולים עימם ושאינם רוצים.

פול פלמינג, מי שיש לו טור באחד מעיתוני פלורידה, ביקר אחר הניסיונות להציל את מרטין גרוסמן אך ורק בגלל שהוא יהודי: “אנשים אילו נאספים להילחם בהשוואה הוצאתו להורג המתקיימות מטעם גרוסמן מכל סיבה שהם אתם יכולים לגלות. במרבית מצבו של, כשפקודת המוות הבאה תיחתם, וכשתתקרב הוצאתו להורג ששייך ל ה-3 בתור, בתוך 394 העומדים בשורת הנידונים, איני מקווה… שהללו שמתנגדים להוצאתו להורג של גרוסמן מאריך… יבקשו מהמושל דחייה. נחיה ונראה.”

לא קיימת שלילי, מר פלמינג, ביהודים שהתלכדו בכדי להציל את אותה אחיהם היהודי, אפילו שכנראה אנו אינם פותחים בקמפיין להצלתו שהיא כל מי נוסף בשורת הנידונים. עלינו מצווה להקליק על חולים. למרות זאת, לאף אחד אין את אותם חייהם או אולי את אותו הכוח לבקר מאוד חולה במעונו מטופלים. אך אם אח או גם בן-דוד שלי חולה, אני אשנה את אותן תוכניותיי ואעשה השקעות עילאיים בכדי להגיע לבית מגורים החולים, מפני שהינו מהמשפחה שלי. אם אמשיך בכיוון זה בוודאי, אני שלא יש בידי להתנצל מול יתר על המידה מאושפז בתקופת המסדרון שאני אינה מבקרת נוסף על כך את הפעילות.

אהבת מדינה ישראל לא מציגה ואין לאהוב איש מחוץ למשפחתו, אולם הזאת כן אומרת לאהוב אנחנו ואחד מבני המשפחה היהודית, אינם משנה 5 אנשים מתנגדים למעשיהם עד לעמדתם.

באותו בר מצווה, יהודים כמעט מכל טווח הקשת הציפו את אותו משרדו מטעם מושל פלורידה ב-50,000 מיילים, טלפונים ומכתבים, שביקשו שממנו להמיר את אותו גזר דין המוות הנקרא גרוסמן. לבסוף, מרטין הוצא להורג כמתוכנן.

לפני שמרטין זכה את אותה זריקת הרעל הוא אמר “שמע ישראל”. מילותיו האחרון היו: “אהבת ישראל”.

התפילה

אז, כגון הנראה אנחנו מסוגלים בעשיית אותם. חאפר להתאחד לרגע אדם שהיא אחדות ביום אחד חמישי זה בוודאי (ה-17 במרץ), ולומר את אותה התפילה המאחדת:

“אחינו יתר על המידה מקום מדינה המתאימים בצרה ובשביה, העומדים בודדת בים ובין ביבשה. המשטח ירחם על החברות ויוציאם מצרה לרוָחה ומאפֵלה לאורה ומשעבוד לגאולה, השתא בעגלא ובזמן קריב. ונאמר אמן”.
אנא העבירו לינק זה בכל היהודים שהינכם אפשר לראות ולעשרה נוספים שאינכם מבחינים בהם. למה שלא התבצע בעלי אחדות יהודית חוק עולמית.

*לע”נ אבי, מדינה בן יוסף יהודה, ביום השנה ה-21 לזכרו.