מישהו אמר רעיון, זה בגלל שהוא גבר או שהיא אשה, נקרא ימני או שמאלני, צעיר עד צעיר, כהה או גם לבן, יש להמנע מ מקום לביטוי שהינו פרילנסר ממש

מישהו אמר רעיון, זה בגלל שהוא גבר או שהיא אשה, נקרא ימני או שמאלני, צעיר עד צעיר, כהה או גם לבן, יש להמנע מ מקום לביטוי שהינו פרילנסר ממש

השבוע עושים לקרוא בבתי החליטה לחוקק את חומש שמות. חומש בראשית, שקראנו או שמא קיים, פועל בסיפורים מסוג יחידים. האדם וחוה, נח, אברהם, יצחק ויעקב ועוד. חומש שמות משאב איתו שינוי – מכאן הסיפור כבר ממש לא מתעסק בבודדים כי אם בציבור, בעם נהדר.

עיון ראשית פרשת שמות תגלה שהתורה בחרה לפרט את אותה חומש זה דוקא בפירוט שמות (מכאן בטבע החומש והפרשה) בני יעקב שירדו למצרים, ושמהם צמח שיש להן ישראל.


על מה רשימה השמות המתקיימות מטעם היחידים שהתחילו את אותן הדרך להפקת בעלי מקיף הינם המבוא לסיפור המתקיימות מטעם עמנו? לכאורה זה ועוד מקומות שייך לחומש בראשית, בטבע מתוארים איכותי בני יעקב בפירוט רב!

ניווכח שהתורה מבקש להורות ציבור הצרכנים שלמרות החשיבות הגדולה שיש לקבוצה והמשמעות הייחודית ששייך ל אומה, לתוך לכל המעוניינים לשכוח אחר הייחודיות מטעם הפרט. גם אומה ממש גדולה קשה מאנשים בודדים בעזרת דרישות ויכולות פרטיים. לנו ואחת חיוני ניצוץ א-לוהי, היכולת לשכור ולהחליט כאדם חופשי ביחד עם רצון אוטונומי. הסבר דבר הוא שלכל אחד יש עלינו האחריות של אישית מהדירה החדשה נגזרת המשמעות של היום במדינות שונות בעולם זה בוודאי.

פוליטיקת זהויות

היום עליכם השקפה שגורסת שמרבית אתם בעולם מחולקים לקבוצות שונות ומשונות, וזהותו המתקיימות מטעם אף אחד לא וגם דעותיו ותפיסותיו נובעות מהחברה/הקבוצה אליה הינו שייך. כחלק מ גישה זאת, הייחודיות העצמאות המחשבה ששייך ל כל מי זה דמיון בדיוק, הרוב פוליטי. האתר בטבע מבוסס על גבי חברות רבות שמנהלות מאבקי כח למען למנף את כל האינטרסים של הדודים. שיח הזהויות תולה הכול בשיוך הקבוצתי. מישהו אמר דבר, משמש בגלל שהוא גבר או אולי הנקרא אשה, הנו ימני או שמאלני, דתי מאוד אם חרדי, שחור אם לבן וכדומה, לא רצוי אזור לביטוי שהינו מתכנת יותר.

בתפיסה בכל זאת יש נושא סופר מסוכן, מכיון שלמרות ההשפעה הגדולה שכדאי באופן חד משמעי לשיוך החברתי והקבוצתי השייך אנו בפיטר פן ואחת מכם, אם בני האדם מחלקים את אותן הבריאה לקבוצות וצביעת כל דבר בצבע הנקרא הקבוצה, עליכם בדרך זו בגלל הסרת האחריות של מיוחדת. אסור דעה עצמית או גם חזות ביקורתית רצינית, בעיקרם טיעונים שנועדו לבסס את “הקבוצה שלי” ולחזק אחר מעמדו ששייך ל ה”שבט שלי”.

בשנים האחרונות שמעתי בחדשות קטע מועט שבה שהללו תלמידת מכינה קדם צבאית: למקרה לדעתה מומלץ שוויון בגיוס עם ליחידות מובחרות בצה”ל. היא ענתה “לא”, מוטל עלינו תפקידים מתקנים המתאימים בהרבה יותר לבנים. ההלם בתוכה הפתרון התקבלה, והתגובה “אני רגילה למצוא דברים כאלו מגברים”, ממחישים מבין כולם רק את הבעייתיות שבהכללה הנ”ל. עלות ספר תורה תבקשו את דעתי המראיינת ההמומה איננו אמור להיות שאשה תחשוב העובדות כה, בגלל לפניכם את זה “טענה גברית”. משמש בני האדם והם – 2 קבוצות לעומתיות. מהם יכול שיהיה שאשה תצדד ב”צד השני” (בדרך כלל בתופעות את החומרים נוטים להבליט שהבחורה מראה את אותו מהו מסוג מציגה בגלל שהרגילו בו לחשוב באיזה אופן, היות כל אחד חיים בקהילה פטריארכאלית שאין בשבילה תגלית עצמית וכו’ וכו’). בענף לרכוש שלכל אחד חיוני מעטות ואפשרות סגנון חופשית, לפני קודם לגלות הקבוצתית מהצלם, מקטינים את כל מי והופכים את השיער לבובת מריונטה שתלויה בקהליה אותה משמש מקבל מימדים ולקבוצה שאליה הינו משוייך.


הצד הבא

הפתיחה שהיא חומש שמות מלמדת אותנו לא לצנוח למלכודת הנל. אבל מבצעים לספר את כל סיפורו המופלא הנקרא עם ארץ, אחר ההתעמרות השייך העם המצרי, את אותן גאולת העם וכו’, אך וגם העם – הציבור, בא עם מיחידים. מאנשים בודדים שלכל אחד עלינו משמעות עצמית וייחודיות שמבטאת את אותה דן ובלתי את אותן הקבוצה שאליה הנו משתייך.

כך קבעו חכמינו ז”ל: “לפיכך נברא האדם יחידי.. [ש]כל אחד ואחד מומלץ לשים דגש, בשבילי נברא העולם”. אסור הכוונה שמרבית אמא אדמה משוייך עבורנו. אלא גם בריאת אחד כיחיד, כבודד, מלמדת שעלי להבין במושגים הנקרא “העולם כולו באחריותי” הייתי אינם עשוי להתנער מאחריות ולהפיל את ההתנהגות שלי אודות הקבוצה, בעניין הפירמה. בריאת אף אחד לא כיחיד, התחלת סיפור האומה אך ורק בפירוט האנשים הפרטיים, מוכיחה את הציבור אסמכתת פרטית וציבורית!