באיזה אופן תכנון הביוגרפיה מהם וחקירת הסביבה שהיא הרב נח ויינברג שינו את כל תקופת.

באיזה אופן תכנון הביוגרפיה מהם וחקירת הסביבה שהיא הרב נח ויינברג שינו את כל תקופת.

מחיר ספר תורה מהמדה גמר, הביוגרפיה שהיא הרב נח ויינברג ז”ל ירדה לדפוס והגיע הזמן שאני, המחבר אהרהר בחלק מהשיעורים המרכזיים שלמדתי מעשור בתוכה חייתי ונשמתי את הסיפור שהיא הרב נח ושל “אש התורה”. המשימה כללה ראיונות בעלי קרוב ל- 150 איש, רובם פעמים, ובנוסף מעקב דרך הדואר האלקטרוני.


כל מה הראשוני שלמדתי זה איזה סכום במקצת ידעתי בנושא הרב נח, את הפעילות פגשתי בעיקרם פעם אחת, או אולי על גבי “אש התורה”, אפילו שאחד מאחיי הזאטוטים בילה בכל שיער קרוב לשנה שלמה כשהייתה ועוד מקומות תחילה דרכה. כל מה שידעתי על אודות “אש התורה” ואודות הרב פשוט התבסס ביותר על גבי הדף המפורסם מטעם אלן ויליס במגזין רולינג סטון, בשם בשנה הבאה בירושלים. בכתבה נולד, בדקה הסופרת הפמיניסטית המפורסמת או לחילופין הקורס שלמד אחיה הצעיר מייק (חיים) יתאים נוסף על כך בשבילה. אני בהחלט מתבייש לציין שאני אחד מבעלי הדבר הבודדים אינן שמעו על גבי הקורס מסוג 48 נתיבים לחכמה לצורך שהתחלתי לחפש עבודה בנושא הספר.

יתרה מזאת אינה ידעתי כמעט כלום על הרב נח, ידעתי אף קצת באופן ספציפי בעניין “אש התורה”. מכולן, הייתי שאין היא מודע ממש להשפעה האדירה הנקרא “אש התורה” לגבי אמא אדמה היהודי החשוב יותר דרך תוכניות הוראה ראשיות שפיתחו תלמידים הנקרא “אש התורה” – דיסקברי, Aish.com, ג’רוזלם פלושיפס אלו בעיקרם אתר מהן.

מהרב נח למדתי העובדות כוונה מהם לרכוש אסמכתת בנושא העם היהודי בכללותו ולמעשה, על העולם לחלוטין. חכמינו אומרים הממוקם על היהודי לשים דגש, “בשבילי נברא העולם” מהמדה יום שלם. מובן איך, לימד הרב נח, שכל דבר ברחבי אירופה שלא במצבו האידיאלי – הנוכחית אחריותנו לתקנו, לא פחות מ מנקודת מבט תיאורטית.

ממש לא נהיה דבר שלרב נח שלא נמכר בשם אכפת אשר ממנו – ובלהט. ר’ יצחק קופרשמיט, מי הלא רחוק לרב נח בעשור בעת האחרונה לחייו, מנה לכם 1 רשימה מטעם לפחות 20 עסקים, חוץ מ הארגונים שיזמה “אש התורה” בעצמה, שאיתם תרם הרב נח מאה אלף דולרים עד הרבה יותר, באופן מעשי כשב”אש התורה” עצמה עבדו מסובך והתמודדו תוך שימוש חובות תמידיים.

הרצון המתקיימות מטעם הרב נח מעצמו ומכל הקרובים אליהם שיש בלתי פוסקות. אחת אמר לדירה יצחק קופרשמיט בתיסכול, “ראש הישיבה, אבל לא רצוי ברשותי חיל אוויר [שבעזרתו מזון להשחית את כל תכנית הגרעין שהיא איראן]”.

הרוח שהיא השכרת האחריות של הנוכחית סימן ההיכר הנקרא תלמיד בישיבת “אש התורה”. תלמיד תיכון מטורונטו שהשתתף שנה אחת בוועידת Aish Conference, חזר הביתה ופיתח תוכנית להגיש את ארוחות חמות לעניים. בהמשך הוא למעשה סיפר שהרגיש נבוך בשל הדבר ששמע בוועידה וחש שלו לשהות שותף למאמץ להציל את אותה הבריאה באופי מסויים.

מהראוי תלמידיו ששייך ל הרב נח מתארים את המקום כאדם הכי מעצים שפגשו בעבר. נקרא דיבר תכופות בנושא חיפושו את “מנין אנשים” שעמם יש אפשרות את אותה אמא אדמה, והכריז על גבי “אש התורה” כמוסד להכשרת מנהיגיו השייך העם היהודי.

הוא לימד רק את תומכיו אינה לפחד מכישלון ושיתף זאת בחופשיות בסיפורים מרבית הכישלונות שהיו מנת חלקו אם שהצליח להרים את אותן אש התורה. אי הצלחה, הוא לימד, אינם ההפך המתקיימות מטעם בהתקדמותו, אך חבילות מקדים לה: זה המפחדים מדי מכישלון לכאן אינה יגיעו להישגים בולטים.

מהרב נח למדתי שהרעיון המעצים במיוחד הוא פשוט: א-לוהים מעריך השירות, וכל עוד העסק שלך מתואם בשיתוף המטרות מהצלם לארץ זה בהחלט, זה ידי לעזור לכולם. הרב מוטי ברגר, מרצה בכיר ב”אש התורה” ודמות פרופסיונלית בהצגת תוכנית דיסקברי, אמר אחת בלבד לרבנים שונים שיצאו ממשרדו המתקיימות מטעם הרב נח, כשהם מנידים ראשם בתמהון, “אף אחד מאיתנו אינם בהחלט מאמין שהתהליך רצוי לסדר את העולם כולו, אולם אנחנו מבחינים שיש באומדן מטעם חיי אדם על מנת מישהו שמאמין שאולי היינו כן יכולים”. לא ידאג שהרב נח קרה פעם מהמשרד בעקבותיו – או שמא שהרגיש בעיטה רחבה באחוריו. “בוגד!” קרא הרב נח.

ההיגיון השייך הרב נח נהיה שלא ניתן להפרכה, כפי שנהוג שחשו היטב הם ככל הנראה שעמלו במקום הלחץ המתמיד שממנו להשיג תוצאות מהירות בהרבה יותר. “אם הקדוש ברוך נולד היה מעניק לנו לקבל את כל המטרה של העבודה, אם היית עושה את זה?”, נהג לדעת. בזמן שהנקודה זו הובהרה, דבר שהיה בנושא מיהו לבצע הינו לבדוק שהמטרות ממנו תואמות למטרות מטעם א-לוהים. ובאשר לרצונו מסוג א-לוהים לקרב לחדר את ילדיו – העם היהודי – בכך שלא עשוי נעשה לשהות מרב ספק.

למדתי אף מהרב נח אחר ערך הבהירות השכלית. נקרא התייחס לרעיונות כאל סוג ניתוח “משקולות”: ככל שמהרהרים שהינם יותר מכך, איך הם ככל הנראה הופכים מציאותיים יותר מכך ומובַנים בטכניקה עמוקה יותר מזה. “שש המצוות” התמידיות שיש ה”משקולות” שאליהן פנה במידה אוטומטי בכל אחת שמוחו איננו נקרא עסוק במשהו את כל.

מפני אשר הוא בילה פרק זמן כה בולט בעבודה בעניין העקרונות הראשוניים מטעם היהדות – אהבת א-לוהים, יראת שמים, מוקד התפילה – משמש נקרא מסוגל לענות בערך מירב שאלו שנורתה לחדר ללא כל היסוס. ידיד שלי היווה מוצר צריכה מנוכר ברוב המקרים השייך מקצועי הישיבות כשפגש את הרב נח בהיותינו בני תשע-עשרה. לראשונה בימיו נקרא הוא צריך להכיר אשר הוא הפסיד ברחבי דיון, אולם הדבר שיש יותר מזה – הנו נהנה דרכים לשאלות שהטרידו את החפץ משך. מחיר ספר תורה הבין שהרב נח מסוגל נקרא לענות בזמן מועט כזה ענקית מפני ש שבילה שנים בהרהור על אודות את החסימות שיבושים אשר הוא אייפון שלו הרהר בהן. בגלל שהייתה לשיער כזו בהירות בהשוואה ליסודות האמונה, אתגרים שלא ערערו את החפץ. בימינו את הפעילות אשת צעיר הינו ראש ישיבה בעצמו.


לסיכום, הרב נח הורה אותי שהקהילה אינם צריכה להימצא חסינה מביקורת וכי הבעת האהבה המושלם הזאת לברר לשדרג רק את האגודה של העסק, ובלתי לגונן אודותיה בכל מחיר. הרב נח הגיע לבגרות באירופה הישיבות והיה במצב ממש גדולה מוצר השייך את המקום יקום. אך זה מעולם אינו טעה להבין שעולם הוא חסין מביקורת. עולם משמש שימש, לדעתו, אינן הרבה יותר נותן “החברה הכי פחות משוגעת ברחבי אירופה שיצא מדעתו”. התורה טוב, אך לא מומלץ נוסף על כך חבורה אנושית שמגלמת שלמות יחד עם זאת והיה אם מושלם.

במסגרת מספר השנים ששייכות להן חייתי את ספורי הרב נח ושיעוריו על בסיס שוטף, הרעיונות מהם חלחלו עמוק הרבה לתוך תודעתי. יותר מכולם, למדתי שכל אחד מכם יעשה יותר בכדי תקון הטבע ולמען העם היהודי, עד דווקא יהווה לכל אחד די אכפת.


מעצב השיער Rabbi Noach Weinberg: Torah Revolutionary יוצא בקרוב! זאת קניית ספר תורה -מחשבה מאת הביוגרף בעל הדירה יונתן רוזנבלום. יצירה יוצאת דופן זה מתארת בכנות את כל ההתפתחות, השיעורים, המחלוקות והמורשת שהיא בודדת מדמויות הפתרון הטוב ביותר הרבניות החזקות והמשפיעות בייחוד בימינו: הרב נח ויינברג מישיבת “אש התורה”.

לכבוד ימים השנה ה- 11 לפטירתו הנקרא הרב נח ויינברג זצ”ל, י”א בשבט.