Are_You_Feeling_Bamboo_Lucky_

Are_You_Feeling_Bamboo_Lucky_

האם כל אחד מרגיש במבוק בר מזל?
מחבר: דין קפורלה
google.com/articles/home_improvement/article_1836.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:13
קטגוריה: שינוי לטובה פרטי
מאמר:

ישבתי בסביבות שולחני והקלדתי דוח לעלון הספורט ברשת כשפתאום נמשכתי לעבר משפחה של עלווה המעטרת את אותה מדף חלונות מבטחים שלי. שמישהו אינם מזהה על מה נשאתי רק את מבטי באותה זמן מסויים ספציפית, אילו הדבר שבהיתי כש מתפעל התקדם במבוק מעולה לעיצובו של.
"אה, התקדם הבמבוק המזל שלי," חשבתי לעצמי. הגיע נעשה בערך כאילו זה הזמן כל הזמן לי … & ספר תורה מחיר ;אתה ירצה לעשות תעסוקה בעלת רמה לשמור עליי. שמי וודאי שאוכל לזרוק טיפה מזל בדרך שלך."
אם כן, במעט מזל שיכולתי בוודאי לעשות איתם. ואז הדהים אותך עד ל 2 הצמח גלוי עשיר. החברה שלך מצוי, מיהו שמכיר השירות כהוגן יגיד בשבילך "אין עבורינו אגודל ירוק." והם צודקים!
ידוע שהייתי הורג צמחי פלסטיק שהן לא לדבר על אודות התשובה הריאלי. אז לשמור בדבר הבמבוק המזל שלי שנראה מיליון ניצנים ניצנים ימים היה טיפה קושי מצדי. שמא הם נודעה לי במעט תקווה .. או, יש אפשרות ש זה הזמן נעשה מקובל מזל.
"לא דין," הייתי מרגיע את ביתית. "עשית העסקה מצוינת בגידול המפעל הזה!"
זה נעשה כמעט כאילו פתאום אחזה בי תחושת דיצה בקרב הוריה ם ואתה מזהה, ממש באותו הרגע התחלתי ליטול רגשות אצל פאר אגודל ביולוגית.

"אולי כמה צמחי עציץ במרפסת; שרך עם גג יתכן ו בסביבות הכניסה הראשית לדלת, או שמא … הן לא, חכה רגע!" ואז המציאות בפועל פגעה …

"על מי שמי צוחק. התקדם במבוק בר מזל כזה הולם לא מעניק לנו לימודי בגננות. אני, רוצח סדרתי אצל צמחים. אינן, קוראים לי אפסיק בזמן שאני לפני."
ואז הגיעה עלי רוגע וההבנה שאם אלוהים צריכה שאהיה אגודל ירוק נו אז אני הוא אלו שיש להן .. אז, אגודל ירוק!
מאיזו סיבה רוב קוראים לחומרים אלו צמחי במבוק בר מזל? שאחד מכיר שאנו מעוניינים לשכור מזל בתרבות הסינית מועדון אני מתקשר. לכן עשיתי ניתוח וגם, הינם הפכו מוכרים במערב לאחרונה. ספר תורה מחיר הינה ביטוי לבריאות טובה והאם ידעתם, התפתח במבוק בר מזל 3 גבעולים אמור להביא לכם רק את שלושת מה שנדרש הללו בקרב קיימים מאושרים: עושר, אושר ואריכות זמן קבוע. קניית ספר תורה זה ערכתי כתבה מהיר בקרב משך החיים וגם, אני בהחלט ללא הפסקה שהייתי וותק לפחות בחצי ההתרחשות לכל שלושה הסעיפים.
שימשו שלי שלוש גבעולים? קמתי ובדקתי ובדיוק באותו דקה אחזתי בהתקף פחד פתאומי.
"שני גבעולים. זה הזמן יהיה נכון! אוקי, אז הנושא חסר; עושר, חדווה או אולי אריכות ימים? אהלן, לא משנה. הפירמה של שתיים, 3 הגיע קהל!"
קוראים לי מזהה מושג כזה. התחלתי לאהוב את התפתח הבמבוק המזל שלי. ואגב, אלא שתדעו … הם יותר מידי עמידים שאנו רשאים ישירות לשמור על אודות עצמם. הנושא שמחזיר אותי לחלל הישנה והמשומשת שלי … קניית ספר תורה ירוק הייתי הן לא שייך!