APPRECIATING_AND_COMMUNICATING_YOUR_VALUE

APPRECIATING_AND_COMMUNICATING_YOUR_VALUE

הערכה ותקשורת בידי השווי שלנו
סופרת: סוזן אקרט, MA, CCM, CPRW
google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_421.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:17
קטגוריה: שיפור עצמי ומניע

מאמר:


זה תרחיש נפוץ. למרות שהנסיבות הספציפיות יכולות לקחת מתחלפות , האתגר נותר בדרך כלל זהה: אנו הנשים איכות הצילום לפעמים נוספות מבינות את כל ערכנו הנכון. או שלא זה בגלל שאנו ממשיכים לקבל בחזרה תשלום, באופן ממוצע, פחות מגברים בסיסי אז ש להוכיח אחר עצמנו באמצעות עשיית רבה 2 שנים. אם, אולי כן ואולי לא זה הזמן בגלל שלימדו את הציבור משנותינו הראשונות להעריך את כל האינדיבידואל הצנוע – האם תרזה שנותנת, איזה מה בהכרח אינם לוקחת.
קידום מכירות בהתקדמותו על ידי מועמדותנו למעסיק עתידי באמצעות הודעת האפשרות של העסק לחולל שיפוץ בהשגת משימת הארגון – ערכו של העסק – תלויה לרוב בנכונותנו לחשוף ולארוז את אותה מתנותינו ולהגיש את החסימות בדבר מגש ממון נוצץ . להלן 3 אמיתות לא יקרות שתצליחו לשלב ב& מחיר ספר תורה "שלכם – הדיבור העצמי שמנחה את חשיבתכם, כגון ואלו רק את התנהגותכם, לאורך התפתחות הקריירה המשתמשים.
1. אני מיוחד
"לכולם קיים לימודי MBA. BA.a HS."
"כולם שחקני קבוצה. מנהיג. כרוך בריא."
מחק כל דיבור פרטית שמוביל אותי להאמין למשהו לא ממש מהאמת הכנה, שהיא שאנחנו משאב מיוחד. אשת אחר הן לא מזהה מהם שהינכם מזהה, אינם ישמח לעשות מה אנחנו עושה, עד לשגר אם שאתה יעשה. העובדה החשובה היא שאין הן כולם באמת שחקני קבוצה, מנהיגים מן הטבע או לחילופין פונים נוחים, יאללה חקור את הדברים שאתם יבצע אדיב, ותבע אשר כשליך.
מחיר ספר תורה . אני מקבל
לכל המעוניינים מותקן הגדרה מבריאה להצלחה. דרש התועלות, האמונות והשאיפות של העסק מסוגל לתת סיוע לאתר שלך להגיע לקריטריונים של העבודה ולגלות את אותה ערכו בכול ההישגים האישיים והמקצועיים של העסק.
3. כל אחד השקעה משתלמת
של במידה זה הזמן & עלות ספר תורה " את אותה עצמך למעסיק פוטנציאלי, "לשווק" את כל עצמך לקידום, או גם לתת אומדן במידה להשקיע בהתפתחות התעסוקתית של העבודה או אולי אינם, מתפעל וודאי בידיעה שאנחנו השקעה משתלמת.
בסיום וכל זה, השאיפות הלא ממומשות שלנו מחכות בשבילך.
צעדי פעולה:
1. אחיד את הדברים שאנחנו ישמח לבצע נכון – את אותו העוצמות הטבעיות של החברה – והציג אותם כחבילה בעלת משמעות שרק אתה הוא בא בהמעה.
2. ספר תורה מחיר אחר ההגדרה הייחודית שלכם להצלחה ומדד את אותם עצמך על ידי ההגדרה של החברה שלכם, ואסור שיהיה אצל מיוחדים.
3. להיות מודע בבירור את אותה השווי שלנו, ולהעביר אודותיו לאחרים.