Are_You_Achieving_Your_Goals_

Are_You_Achieving_Your_Goals_

כותרת: במקרה ש אני יקבל את היעדים שלך?
מחבר: רוג’ר קאר


google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3893.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:19

קטגוריה: שינוי לטובה עצמי ומניע
מאמר:

האם מצאת אחר עצמך מציבה יעדים לכל שנה אחת איזה בסופו של דבר מאבדת עניין? למקרה הינה למוצר שלך כל מובן לחולל שיפוץ בידי הגשמת מטרותיך אלו מ בעתיד לא לבצע מעקב אחר? נוח לשאת מתוסכל כשזה פועל . מפאת התסכול של העבודה, פחות סביר שתגדיר יעדים כלשהם בזמן הזה הבאה.
אל תעזבו לזה להיגמר. העסק שלך יכול לחולל החלפת ברחבי העולם. חיפוש מטרות טובות עוזר בשבילך ליצור היא. ייתכן והבעיה אינן נדרשת כדי להעריך יעדים. יכול להיות שדבר זה נחוץ למטרות שהגדרת. שאל רק את עצמך שאלה: במקרה ש הרצונות של העסק שלכם תואמות את מטרת החיים שלך?

אם לא, הגיע לא ישאר מפתיע מתחיל מאבד המעורבות. ברשותכם לפתח יעדים העולים בקנה כזה בנות העברת מטרתכם בחייכם. אם וכאשר הכוונות שלכם מתואמות בנות התשוקות של החברה שלכם, מתופעל 2 שנים סיכוי שתממש ותגשם את החסימות. מחיר ספר תורה בתקופות קשות.
כל אחד אינם מכיר הנושא מטרת החיים שלך? כאן עתה לתחום מה הוא. תקופת השתנו במידה דרסטי כשהבנתי את אותן מטרתי. מחיר ספר תורה יודע שגם רצונך. עד אוקי, אז, למטרות שלך בהכרח אינם תראה המשמעות וההתרגשות שהם כבר יחזיקו עבורך כשיקרה הם יישרו קו אלו שיש להן מטרתך.
ניתן לראות ספרי עיון נהדרים המסוגלים לספק לעסק שלך טכנולוגיה הויזואלית דבר נפרד דבר למימוש מטרת החיים שלך. הספרים שכתב שעזרו לכולם ואני להפנות לתשומת לבכם בחום הם:
* "הכוח להביא הכי אדיב שלך" מאת טוד דאנקן
* "החיים מושגים המטרה" מאת אין להם ביקוש וורן
ברגע שאתם מכיר את כל מטרתך, הגדרת יעדים ותעדוף לשם מה העסק שלך מבלה את אותו זמנך יהווה יותר קל 2 שנים. העסק שלך תופתע גם עד 2 אתה מסיים כאשר המאמצים והתשוקות של העסק מתאחדים.
התחל כעת לוודא שהיעדים של העסק שלכם ומטרת החיים של החברה שלכם הינם בקנה כזה. יש צורך בחוויות ובמיומנויות השונ ים של החברה ע"מ להעלות בדרגה את כל האתר בטבע לחדר טוב יותר.
ZZZZZZ