An_Overview_of_Switzerland_for_Travelers

An_Overview_of_Switzerland_for_Travelers

סקירה גבוהה בידי שוויץ למטיילים

469
סיכום:

מוניטין הרשמי על ידי שוויץ היא בעצם הקונפדרציה השוויצרית. כמה עולה ספר תורה כל אחד שוקל לעשות ביקור בשוויץ, משתלם שתדע משהו על מדינתנו.

מילות מפתח:

שוויץ, אירופה, שוויצרי, נייטרליות, כנסייה קתולית רומאית, ציריך, בזל, ז’נבה, קלטים,

גוף המאמר:

שמו של הרשמי על ידי שוויץ הוא קניית ספר תורה . והיה אם כל אחד שוקל לעשות ביקור בשוויץ, כדאי שתדע דבר על ארצנו.

סקירה גדולה על ידי שוויץ למטיילים

שוויץ נמצאת באופן מיוחד במדינות שונות בעולם מכיוון שהיא יושבת על צומת תשובות אחרות. מקום לא חיוני בעידן החדש, אך המיקום הגיאוגרפי מסביר רק את הנעשה המוזר אשר בו השפות הרשמיות בארץ גם גרמנית, איטלקית ורומאנש. צרפתית מדוברת אם וכאשר נרחב במערב ואנגלית נפוצה לכל רחבי המדינה. אין כל שפה מבריאה לשוויצריתשוויצרית אבל.

שוויץ הנו מיקום ארץ מודרני מאוד אם בחלק העליון בקרב יותר מידי איכות חייכם ברחבי אירופה. מסלול של האוריינות הינם מסביב למאה אחוז, 25 אחוז מהמבוגרים מצליחים להחזיק בתעודות השכלה לא מעטה ומובטח חופש דת. בשווייץ אחד משיעורי התפקוד הגבוהים ביותר במחשבים ובאינטרנט, שלא לדבר בדבר כמות שיווק גדולה לנפש. עשיית הבריאות הינם מצטיינים וכמעט כל השוויצרים מבוטחים.

היסטורית, שוויץ נודעה מיושבת לראשונה באמצעות קלטים הלווטיים. לבסוף הגיע צבר לשלטון האימפריה הרומית. בשנה זו הוא פרחה כשיקרה מבינים את כמו ז’נבה, באזל וציריך שימשו כמרכזי מסחר מהותיים באימפריה הרומית.

לאחר נפילת האימפריה הרומית פלשה שווייץ ונשלטה באמצעות כיתות מתחלפות . מאוחר שנתיים הינה השתנ לשליטה על האפיפיורים אצל הכנסייה הקתולית. לסיום 3 המשפחות הדומיננטיות בשווייץ הסכימו להסכם שלטון עובד אותם התחייבו להגנה משותפת, לשלוט ולשלטון מפתח. הנם חתמו על ההסכם בעת -1 באוגוסט 1291, זמנים שנחשב כיום עבור יום האומות בשוויץ. כעבור כמה זמן זאת, שווייץ רדפה בסיום תפיסת קרקעות על ידי אתרי אינטרנט צבאיים, והביסה אחר ספר תורה למכירה . בעתיד הקרוב הם הובסו על ידי הצרפתים והוונציאנים והתנערו ממדיניות התפשטות, אלמנט הניטרליות השוויצרית.

לאחר מלחמת אזרחים קצרה מכיוון פרוטסטנטים לליברלים, שוויץ התיישבה בארץ של כעת ב- 1848. מהטבע משלטון קתולי, ישראל העבירה חוקה שקבעה חירויות אזרחיות חזקות. באופן הפוך ברוב המקרים המדינות, הממשלה הפדרלית השוויצרית חלשה עד מאוד. למדינות, המכונות קנטונים, קיים אוטונומיה גבוהה וקובעי החוק האפקטיביים בארץ ישראל.


תושבים של שוויץ נקראים בשם שוויצרים. מחיר ספר תורה מסתכמת בכ- 7.3 מיליון וגדלה הרבה פחות מאחוז כזו בזמן הזה. מנקודת מבט דתית, השוויצרים מסווגים את אותו עצמם כקתולים רומאיים 42 אחוזים, פרוטסטנטים 33 אחוזים, מוסלמים 4.3 אחוזים, מאפיינים 5.4 אחוזים ואין דת 11 אחוז. נטען כיוון אחוז האוריינות הנו 100 אחוז ותוחלת חייכם הממוצעת היא 76.5 עידנים לגברים ו -82.5 לנשים ולנערות.

מדיניות הניטרליות על ידי שוויצרלנד שימשה את אותן טעמה בכמה מלחמות תחום. כרגיל גבוה יותר מהמדינה ניצל מהנזק שנגרם לשכנותיה. בעלות פסגות דאיות וערים מעוצבות, זה הזמן תענוג מטיילים. כעת שאתה מזהה פריט על אודות זה הזמן, בקר אותם.